Špecifikácie kódovania pre hudobné videá

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí používajú systém pre zhody Content ID služby YouTube.

Mediálne súbory hudobných videí, ktoré nahrávate na YouTube, musia spĺňať nasledujúce špecifikácie.

Profil zvuku

Atribút Špecifikácia
Kodek FLAC
Lineárne PCM
Vzorkovacia frekvencia Odporúča sa 44,1 kHz. Vyššie vzorkovacie frekvencie sú akceptované, ale nevyžadujú sa (napríklad 48 kHz alebo 96 kHz).
Bitová hĺbka 24 bitov (odporúča sa), 16 bitov (prijateľné)
Kanály 2 (stereo)

YouTube akceptuje aj komprimovaný zvuk, ale táto možnosť sa neodporúča. YouTube prekóduje video z poskytnutého formátu. V porovnaní s opakovanou kompresiou stratového formátu zvuku je kvalita zvuku pri prekódovaní z bezstratového formátu oveľa vyššia.

Ak musíte poskytnúť komprimovaný zvuk, použite tieto špecifikácie:

  • Kodek: AAC-LC
  • Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz
  • Rýchlosť prenosu: 320 kb/s alebo vyššia pre 2 kanály (vyššia rýchlosť je vždy lepšia; prijateľná rýchlosť je 256 kb/s)
  • Kanály: 2 (stereo)
Video – 1. možnosť: Kodek H.264

Profil videa

Atribút Špecifikácia
Kontajnery .mp4
.mov
Kodek H.264
Profil Vysoký
Snímková frekvencia 23,98, 24, 25, 29,97, 30
Rýchlosť prenosu SD (menej než 720 riadkov) – 15 Mb/s
720 riadkov – 50 Mb/s
1 080 riadkov – 60 Mb/s
Rozlíšenia 1,33 (4 : 3) – 720 × 480, 1 440 × 1 080, 720 × 576 (PAL)
1,78 (16 : 9) – 720 × 404, 720 × 576 (PAL 16 : 9), 854 × 480, 1 280 × 720, 1 920 × 1 080
(orezaný obsah s väčšou šírkou ako 1,78 sa môže od týchto rozlíšení odchýliť – pozrite si poznámky o formátovaní pre neštandardné pomery strán)
Pomer strán pixelov SD: anamorfické (neštvorcové) pixely budú akceptované, ale príznak pasp (pomer strán pixelov) musí byť nastavený na 16 : 9 alebo 4 : 3.
HD: iba štvorcové pixely (bez anamorfického obsahu)
Typ skenovania Progresívne
  Obsah s natívnou snímkovou frekvenciou by mal byť prekladaný.
  Obsah Telecine by sa mal inverzne previesť pomocou funkcie Telecine na pôvodnú snímkovú frekvenciu.


Poznámka: Obsah s prelínanými snímkami alebo artefaktmi po prekladaní bude zamietnutý.
Štruktúra GOP IBBP (M=3, dĺžka GOP nesmie prekročiť ½ snímkovej frekvencie
Farebný priestor 4:2:2 (preferované)
4:2:0
Orámovanie Snímky s veľkosťou 16:9 doručené s čiernymi horizontálnymi okrajmi budú akceptované. Ak má obsah vertikálne čierne okraje, čierne okraje po celom obvode alebo je v širokouhlom formáte 4:3, je potrebné orezať ho len na oblasť aktívnych pixelov.
Poznámky Zoznamy úprav nie sú povolené, pretože spôsobujú stratu synchronizácie zvuku a videa.
Atóm moov sa musí nachádzať na začiatku súboru.
Video – 2. možnosť: MPEG-2 Transport Stream

Profil videa

Atribút Špecifikácia
Kontajnery MPEG-2 Transport Stream (.mpg, .mpeg, .ts)
Kodek MPEG-2
Profil SD: Main@Main
HD: 422@High
Snímková frekvencia 23,98, 24, 25, 29,97, 30
Rýchlosť prenosu SD (menej než 720 riadkov) – 50 Mb/s
HD (720 riadkov alebo viac) – 80 Mb/s
Rozlíšenia 1,33 (4:3) – 720 × 480, 720 × 576 (len PAL), 1 440 × 1 080
1,78 (16:9) – 720 × 404, 720 × 576 (PAL 16:9 len s nastaveným anamorfickým príznakom), 854 × 480, 1 280 × 720, 1 920 × 1 080
(orezaný obsah s väčšou šírkou ako 1,78 sa môže od týchto rozlíšení odchýliť – pozrite si poznámky o formátovaní pre neštandardné pomery strán)
Pomer strán pixelov Iba štvorcové pixely (bez anamorfického obsahu)
Typ skenovania Progresívne
 Obsah s natívnou snímkovou frekvenciou by mal byť prekladaný.
 Obsah Telecine by sa mal inverzne previesť pomocou funkcie Telecine na pôvodnú snímkovú frekvenciu.

Poznámka: Obsah s prelínanými snímkami alebo artefaktmi po prekladaní bude zamietnutý.
Štruktúra GOP IBBP (M=3, dĺžka GOP nesmie prekročiť ½ snímkovej frekvencie
Farebný priestor 4:2:2 (preferované)
Ak nie je k dispozícii farebný priestor 4:2:2, použite priestor 4:2:0.
Orámovanie Snímky s veľkosťou 16:9 doručené s čiernymi horizontálnymi okrajmi budú akceptované. Ak má obsah vertikálne čierne okraje, čierne okraje po celom obvode alebo je v širokouhlom formáte 4:3, je potrebné orezať ho len na oblasť aktívnych pixelov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false