Enkoderspesifikasjoner for musikkvideoer

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er bare tilgjengelige for partnere som bruker Content ID-samsvarssystemet til YouTube.

Mediefilene du leverer til YouTube for musikkvideoer, må samsvare med disse spesifikasjonene.

Lydprofil

Attributt Spesifikasjon
Kodek FLAC
Lineær PCM
Samplingfrekvens 44,1 kHz anbefales. Høyere samplingfrekvenser godtas, men er ikke nødvendig (for eksempel 48 kHz eller 96 kHz).
Bitdybde 24-biters anbefales, 16-biters godtas
Kanaler 2 (stereo)

Selv om det ikke anbefales, godtar YouTube komprimert lyd. YouTube koder om fra det leverte formatet. Lydkvaliteten er mye bedre når den er kodet om fra et format uten datatap (lossless) enn ved komprimering av et lydformat som allerede er komprimert med kvalitetstap (lossy).

Hvis du må levere komprimert lyd, bør du bruke disse spesifikasjonene:

  • Kodek: AAC-LC
  • Samplingfrekvens: 44,1 kHz
  • Bithastighet: 320 kbps eller høyere for 2 kanaler (høyere er alltid bedre, 256 kbps er akseptabelt)
  • Kanaler: 2 (stereo)
Videoalternativ 1: H.264-kodek

Videoprofil

Attributt Spesifikasjon
Beholdere .mp4
.mov
Kodek H.264
Profil Høy
Bildefrekvens 23,98, 24, 25, 29,97, 30
Bithastighet SD (færre enn 720 linjer) – 15 Mbps
720 linjer – 50 Mbps
1080 linjer – 60 Mbps
Oppløsninger 1,33 (4:3) – 720 x 480, 1440 x 1080, 720 x 576 (PAL)
1,78 (16:9) – 720 x 404, 720 x 576 (PAL 16:9), 854 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080
(beskåret innhold som er større enn 1,78, kan avvike fra disse oppløsningene – se merknadene om maskering for ikke-standard høyde/bredde-forhold)
Høyde/bredde-forhold i piksler: SD: Anamorfe (ikke-firkantede) piksler godtas, men flagget for høyde/bredde-forhold i piksler (Pixel Aspect Ratio – pasp) må stilles til 16:9 eller 4:3.
HD: bare kvadratiske piksler (ikke anamorft innhold)
Skannetype Progressivt
  Sammenfletting i innhold med integrert bildefrekvens bør fjernes (gjennom «de-interlacing»).
  Digitaliserte videoer av film bør tilbakestilles til filmens opprinnelige bildefrekvens.


Merk: Innhold med varierende bildefrekvens eller sammenflettingsartefakter avvises.
GOP-struktur IBBP (M=3, GOP-lengden må ikke overskride ½ av bildefrekvensen)
Fargerom 4:2:2 (foretrukket)
4:2:0
Maskering 16:9-format levert med letterboxing godtas. Hvis innholdet leveres med pillarboxing (svarte felter til venstre og høyre) eller windowboxing (svart på alle sider) eller er i 4:3-format med letterboxing, bør innholdet beskjæres til bare området med aktive piksler.
Merknader Redigeringslister tillates ikke fordi dette forårsaker synkroniseringsfeil for lyd og bilde.
Filen må inneholde moov atom i begynnelsen.
Videoalternativ 2: MPEG-2-transportstrøm

Videoprofil

Attributt Spesifikasjon
Beholdere MPEG-2-transportstrøm (.mpg, .mpeg, .ts)
Kodek MPEG-2
Profil SD: Main@Main
HD: 422@High
Bildefrekvens 23,98, 24, 25, 29,97, 30
Bithastighet SD (færre enn 720 linjer): 50 Mbps
HD (720 linjer eller høyere): 80 Mbps
Oppløsninger 1,33 (4:3) – 720 x 480, 720 x 576 (kun for PAL), 1440 x 1080
1,78 (16:9) – 720 x 404, 720 x 576 (PAL 16:9 kun når flagget for anamorft bilde er angitt), 854 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080
(beskåret innhold som er større enn 1,78, kan avvike fra disse oppløsningene – se merknadene om maskering for ikke-standard høyde/bredde-forhold)
Høyde/bredde-forhold i piksler: Bare kvadratiske piksler (ikke anamorft innhold)
Skannetype Progressivt
 Sammenfletting i innhold med integrert bildefrekvens bør fjernes (gjennom «de-interlacing»).
 Digitaliserte videoer av film bør tilbakestilles til filmens opprinnelige bildefrekvens.

Merk: Innhold med varierende bildefrekvens eller sammenflettingsartefakter avvises.
GOP-struktur IBBP (M=3, GOP-lengden må ikke overskride ½ av bildefrekvensen)
Fargerom 4:2:2 (foretrukket)
Bruk 4:2:0 hvis 4:2:2-fargerom ikke er tilgjengelig.
Maskering 16:9-format levert med letterboxing godtas. Hvis innholdet leveres med pillarboxing (svarte felter til venstre og høyre) eller windowboxing (svart på alle sider) eller er i 4:3-format med letterboxing, bør innholdet beskjæres til bare området med aktive piksler.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?