Nhập video từ Google Photos

Bạn có thể nhập các video mà mình đã lưu trữ trong Google Photos vào YouTube bằng cách:

  1. Đăng nhập vào YouTube rồi nhấp vào biểu tượng Tải lên  sau đó Tải video lên.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Nhập.
  3. Chọn một hoặc nhiều video trong tài khoản Google Photos của bạn.
  4. Nhấp vào Chọn. Sau đó, video sẽ được tải lên kênh YouTube của bạn.
  5. Thêm tiêu đề và phần mô tả rồi thiết lập tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư cho video.
  6. Nhấp vào Xuất bản (nếu bạn muốn đặt video ở chế độ công khai) hoặc Hoàn tất/Chia sẻ (đối với video riêng tư và video không công khai).
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?