Nhập video từ Google Photos

Bạn có thể nhập các video mà mình đã lưu trữ trong Google Photos vào YouTube.

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), bạn phải cho chúng tôi biết video mà bạn đang tải lên YouTube có dành cho trẻ em hay không. Nếu nhập video dành cho trẻ em từ Google Photos thì bạn phải tải video đó về thiết bị, sau đó tải video lên trong ứng dụng YouTube Studio và chỉ định đúng đối tượng người xem. 
  1. Đăng nhập vào YouTube rồi nhấp vào biểu tượng Tải lên  sau đó Tải video lên.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Nhập.
  3. Chọn một hoặc nhiều video trong tài khoản Google Photos của bạn.
  4. Nhấp vào Chọn. Sau đó, video sẽ được tải lên kênh YouTube của bạn.
  5. Thêm tiêu đề và phần mô tả rồi thiết lập tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư cho video.
  6. Nhấp vào Xuất bản (nếu bạn muốn đặt video ở chế độ công khai) hoặc Hoàn tất/Chia sẻ (đối với video riêng tư và video không công khai).
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?