Importowanie filmów ze Zdjęć Google

Filmy przechowywane w Zdjęciach Google możesz zaimportować do YouTube.

  1. Zaloguj się w YouTube i kliknij Prześlij  potem Prześlij film.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Importuj.
  3. Wybierz jeden lub więcej filmów ze swojego konta w Zdjęciach Google.
  4. Kliknij Wybierz, a filmy zostaną przesłane na kanał w YouTube.
  5. Dodaj tytuł i opis oraz dostosuj ustawienia prywatności.
  6. Kliknij Publikuj (jeśli chcesz udostępnić film jako publiczny) lub Gotowe/Udostępnij (w przypadku prywatnych i niepublicznych filmów).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?