Đặt kênh mặc định cho tài khoản

Nếu tài khoản Google của bạn có nhiều kênh YouTube, bạn có thể thấy cửa sổ bật lên để chọn kênh khi đăng nhập:

Channel switcher

Nếu bạn luôn muốn đăng nhập trực tiếp vào một kênh, bạn có thể đặt kênh mặc định trong cửa sổ bật lên. Chỉ chọn một kênh bạn muốn và đánh dấu Đừng hỏi lại tôi. Bạn vẫn có thể dễ dàng chuyển sang kênh khác trên tài khoản.

Lưu ý: Kênh mặc định cũng sẽ được sử dụng trong công cụ và ứng dụng của bên thứ ba (ví dụ: phần mềm chỉnh sửa video) không hỗ trợ chuyển kênh. Khi bạn nhập thông tin đăng nhập tài khoản Google vào những công cụ này, kênh mặc định sẽ được sử dụng tự động.

Thay đổi kênh mặc định

Để thay đổi kênh mặc định trên tài khoản Google của bạn:

  1. Trên máy tính, đăng nhập vào YouTube bằng tài khoản Google của bạn.
  2. Chuyển sang kênh bạn muốn đặt làm kênh mặc định.
  3. Đi tới cài đặt tài khoản nâng cao.
  4. Bên dưới "Kênh mặc định", chọn "Sử dụng kênh này (tên kênh) khi bạn đăng nhập vào tài khoản <email> của tôi".
  5. Nhấp Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?