Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Wat is een Content ID-claim?

Als je een video uploadt met auteursrechtelijk beschermd materiaal, kan er een Content ID-claim worden ingediend. Deze claims worden ingediend door bedrijven die de eigenaar zijn van muziek, films, tv-programma's, videospellen of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Afhankelijk van het beleid van de auteursrechteigenaar kunnen Content ID-claims ervoor zorgen dat bepaald materiaal niet beschikbaar is op YouTube. Anderen staan toe dat de video online blijft, maar de opbrengst uit advertenties wordt afgedragen aan de auteursrechteigenaren van de geclaimde content, zoals muziek.

Als je een waarschuwing wegens auteursrechtschending hebt ontvangen, bevat dit artikel geen nuttige informatie voor jou.

Waar kan ik Content ID-claims zien?

In het gedeelte auteursrechtberichten van Videobeheer kun je zien of er Content ID-claims zijn ingediend voor je video's. In bepaalde gevallen kunnen we ook een e-mail sturen wanneer er een Content ID-claim is ingediend die gevolgen heeft voor je video of account.

Heb ik nu een probleem?

Waarschijnlijk niet. In de meeste gevallen vormt een Content ID-claim geen probleem voor je YouTube-kanaal. Eigenlijk wordt hiermee gezegd dat we materiaal in je video hebben gevonden waarvan iemand anders de rechthebbende is.

Auteursrechteigenaren kunnen zelf beslissen of anderen gebruik mogen maken van hun oorspronkelijke materiaal. In veel gevallen staan auteursrechteigenaren het gebruik van hun content in YouTube-video's toe in ruil voor het plaatsen van advertenties bij die video's. Deze advertenties worden afgespeeld vóór de video of, als de video langer is dan 10 minuten, tijdens de video.

In sommige gevallen willen auteursrechteigenaren echter niet dat hun materiaal wordt hergebruikt. Ze kunnen dan het volgende doen:

  • Een video blokkeren: Soms blokkeren auteursrechteigenaren je video. Deze kan dan niet meer worden bekeken. Een rechthebbende kan je video wereldwijd of slechts in bepaalde landen blokkeren. 

  • Een video dempen: Als je video auteursrechtelijk beschermde muziek bevat, kan de rechthebbende besluiten deze te dempen. De video kan dan nog wel worden bekeken, maar het geluid wordt niet afgespeeld. Dit heeft geen gevolgen voor de reputatie van je account.

  • Bepaalde platforms blokkeren: In sommige gevallen kunnen rechthebbenden de apparaten, apps of websites beperken waarop hun content kan worden weergegeven. Deze beperkingen hebben geen gevolgen voor de beschikbaarheid van je video op YouTube.com.

In bepaalde gevallen kun je geen inkomsten genereren met een video waarvoor een Content ID-claim is ingediend. De rechthebbenden kunnen er echter wel voor kiezen inkomsten met je video te genereren. In andere gevallen, zoals wanneer muziek wordt geclaimd in jouw video, kun je de opbrengsten uit advertenties delen met de auteursrechteigenaren van de muziek.

Welke stappen kan ik tegen de claim ondernemen?

Afhankelijk van de situatie kun je een aantal dingen doen wanneer er een Content ID-claim is ingediend:

  • Niets doen: Als je het eens bent met de claim, hoef je niets te doen. Je kunt later van gedachten veranderen als je niet meer achter de claim staat.
  • De muziek verwijderen: Als je een claim krijgt voor een muziekgedeelte in je video, kun je proberen het nummer te verwijderen zonder de video te hoeven bewerken of een nieuwe video te uploaden. Meer informatie.

  • De muziek omwisselen: Wanneer iemand een claim heeft ingediend tegen muziek in je video, maar je nog wel muziek op de achtergrond wilt hebben, kun je het audiogedeelte vervangen door een van onze gratis te gebruiken muzieknummers. Meer informatie.

  • Inkomsten delen: Als je lid bent van ons YouTube-partnerprogramma en je muziek hebt toegevoegd aan je video, kun je de inkomsten mogelijk delen met de eigenaar/eigenaren van de rechten van de muziek. Meer informatie.

  • De claim betwisten: als je over de vereiste rechten beschikt voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde content in je video, of als je denkt dat je video ten onrechte door het systeem als een schending is aangemerkt, kun je de claim betwisten.

    Je kunt de claim als volgt betwisten: Ga naar auteursrechtberichten en klik op de link rechts van het menu Bewerken van de video. Je komt dan op een pagina met informatie over de geclaimde content in je video en degene die de claim heeft ingediend. Op deze pagina kun je de claim ook betwisten.

Als je een claim betwist zonder geldige reden, kan de rechthebbende van de content je video laten verwijderen. In dat geval krijgt je account een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?