Wat is een Content ID-claim?

Als je een video uploadt met auteursrechtelijk beschermd materiaal, kan er een Content ID-claim worden ingediend. Deze claims worden ingediend door bedrijven die eigenaar zijn van muziek, films, tv-programma's, videogames of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Contenteigenaren kunnen Content ID zo instellen dat materiaal op YouTube wordt geblokkeerd wanneer er een claim wordt ingediend. Ze kunnen ook toestaan dat de video live blijft op YouTube, met advertenties erbij. In die gevallen gaat de advertentieopbrengst naar de auteursrechteigenaren van de geclaimde content.

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht hebt ontvangen, raadpleeg je het artikel Basisprincipes van waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht in plaats van dit artikel.

Waar zie ik mijn Content ID-claims?

Als je wilt weten of er Content ID-claims voor je video's zijn, ga je naar je pagina Video's in YouTube Studio. We kunnen je ook een e-mail sturen wanneer er een Content ID-claim is ingediend die gevolgen heeft voor je video of account.

Instructies voor de klassieke versie van Creator Studio

Als je wilt weten of er Content ID-claims voor je video's zijn, ga je in Videobeheer naar het gedeelte Auteursrechtmeldingen. We kunnen je ook een e-mail sturen wanneer er een Content ID-claim is ingediend die gevolgen heeft voor je video of account.

Heb ik nu een probleem?

Waarschijnlijk niet. In de meeste gevallen vormt een Content ID-claim geen probleem voor je YouTube-kanaal. Het betekent gewoon dat we in je video content hebben gevonden die eigendom is van iemand anders.

Het is aan de auteursrechteigenaren om te beslissen of anderen hun oorspronkelijke materiaal kunnen hergebruiken. In veel gevallen staan auteursrechteigenaren toe dat hun content in YouTube-video's wordt gebruikt, in ruil voor de weergave van advertenties bij die video's. Deze advertenties kunnen vóór of tijdens de video worden afgespeeld (als de video langer is dan tien minuten).

Er zijn echter enkele acties die auteursrechteigenaren kunnen ondernemen als ze niet willen dat hun materiaal wordt hergebruikt:

 • Een video blokkeren: Soms blokkeren auteursrechteigenaren je video. Deze kan dan niet meer worden bekeken. Een rechthebbende kan je video wereldwijd of alleen in bepaalde landen blokkeren.

 • Bepaalde platforms blokkeren: Soms kunnen auteursrechteigenaren de apps of websites beperken waar hun content kan worden weergegeven. Deze beperkingen hebben geen gevolgen voor de beschikbaarheid van je video op YouTube.com.

In bepaalde gevallen kun je geen inkomsten genereren met een video waarvoor een Content ID-claim is ingediend. De rechthebbenden kunnen er echter wel voor kiezen inkomsten met je video te genereren. In andere gevallen, zoals wanneer muziek in jouw video wordt geclaimd, kun je de opbrengsten uit advertenties delen met de auteursrechteigenaren van de muziek.

Wat moet ik met deze claim doen?

Als je een Content ID-claim ontvangt, kun je verschillende dingen doen, afhankelijk van de situatie:

 • Niets doen: Als je het eens bent met de claim, hoef je niets te doen. Je kunt later van gedachten veranderen als je niet meer achter de claim staat.
 • De muziek verwijderen: Als je een claim krijgt voor een muziekgedeelte in je video, kun je proberen het nummer te verwijderen zonder de video te hoeven bewerken en opnieuw te moeten uploaden. Meer informatie.

 • De muziek omwisselen: Wanneer iemand een claim op muziek in je video heeft ingediend, maar je toch muziek op de achtergrond wilt hebben, kun je het audiogedeelte vervangen door een van onze gratis te gebruiken muzieknummers. Meer informatie.

 • Inkomsten delen: Als je lid bent van ons YouTube-partnerprogramma en je muziek hebt toegevoegd aan je video, kun je de inkomsten mogelijk delen met de eigenaar/eigenaren van de muziekrechten. Meer informatie.

 • Een geschil openen voor de claim: Als je over de vereiste rechten beschikt voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde content in je video, of als je denkt dat je video ten onrechte door het systeem als een schending is aangemerkt, kun je een geschil openen voor de claim.

Een geschil openen voor een Content ID-claim

 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Video's in het linkermenu.
 3. Klik naast de betreffende video op Auteursrechtclaim in de kolom Inkomsten genereren. Als deze kolom niet beschikbaar is, vind je de optie in de kolom Zichtbaarheid.
 4. Klik op Details van auteursrechtclaim bekijken.
 5. Je komt nu terecht op de pagina met informatie over auteursrecht op video's. Hier zie je onder andere welk onderdeel van je video is geclaimd en wie dat heeft gedaan.
 6. Klik onder ACTIE SELECTEREN op Geschil openen.

Instructies voor de klassieke versie van Creator Studio

 1. Log in bij YouTube.
 2. Ga naar Creator Studio > Videobeheer > Auteursrechtmeldingen.
 3. Klik rechts naast het menu Bewerken van de video op de link. Je komt dan op een pagina met informatie over de geclaimde content in je video en wie de claim heeft ingediend.
 4. Je ziet een optie om de claim te betwisten.

Als je zonder geldige reden een claim betwist, kan de contenteigenaar je video laten verwijderen. In dat geval krijgt je account een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?