Co je nárok v systému Content ID?

Pokud nahrajete video, které obsahuje materiál chráněný autorským právem, riskujete, že na něj bude v systému Content ID vznesen nárok. Tyto nároky vznášejí společnosti, které vlastní hudbu, filmy, televizní pořady, videohry nebo jiný materiál chráněný autorskými právy.

Vlastníci obsahu mohou systém Content ID nastavit tak, aby byl materiál na YouTube při vznesení nároku blokován. Mohou také povolit zveřejnění videa, ale jen s reklamami. V těchto případech je příjem z reklamy přesměrován na vlastníka autorských práv k danému obsahu.

Pokud jste dostali sankci za porušení autorských práv, postupujte podle pokynů v sekci základní informace o sankcích za porušení autorských práv, nikoli podle tohoto článku.

Kde zjistím, jaké nároky jsou v systému Content ID vzneseny?

Chcete-li zjistit, zda jsou na vaše videa vzneseny nároky v systému Content ID, přejděte na stránku Videa ve službě Studio YouTube. Pokud je vznesen nárok v systému Content ID a má to dopad na vaše video nebo váš účet, můžeme vás také upozornit e-mailem.

Můžete si vyfiltrovat videa, u kterých byl vznesen nárok, a dozvědět se o každém z nich více informací. Postup: 

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. Přejděte na Video >  > Stížnosti na porušení autorských práv
 3. Vedle videa klikněte na možnost Stížnost na porušení autorských práv  > Zobrazit podrobnosti stížnosti na porušení autorských práv 

Pokyny pro klasické Studio pro autory

Chcete-li zjistit, zda jsou na vaše videa vzneseny nároky v systému Content ID, přejděte do sekce sdělení ve věci autorských práv ve Správci videí. Pokud je vznesen nárok v systému Content ID a má to dopad na vaše video nebo váš účet, můžeme vás také upozornit e-mailem.

Budu mít problémy?

Asi ne. Nároky v systému Content ID obvykle znamenají, že jsme na vašem kanálu YouTube našli obsah, který vlastní někdo jiný.

Vlastníci autorských práv musí rozhodnout, zda mohou ostatní uživatelé dále používat jejich původní materiál. Vlastníci autorských práv většinou umožňují používat jejich obsah ve videích na YouTube výměnou za to, že do těchto videí umísťují reklamy. Tyto reklamy se zobrazují před videem nebo v jeho průběhu, pokud je video delší než 10 minut.

Pokud si vlastníci autorských práv nepřejí, aby byl jejich materiál dále používán, mohou učinit několik věcí:

 • Zablokování videa: V některých případech se může vlastník autorských práv rozhodnout zablokovat vaše video, což znamená, že ho lidé neuvidí. Mohou se rozhodnout blokovat video celosvětově nebo jen v některých zemích či regionech.

 • Blokování určitých platforem: V některých případech mohou vlastníci autorských práv omezit aplikace nebo webové stránky, kde se může jejich obsah zobrazovat. Tato omezení neovlivní dostupnost vašeho videa na stránkách YouTube.com.

V některých případech nebudete moci zpeněžit video, u kterého je vznesen nárok v systému Content ID. Naopak ho mohou zpeněžit vlastníci autorských práv. V jiných případech, například pokud se nárok týká pouze hudby, se můžete podělit o příjem z reklam s vlastníkem autorských práv k této hudbě.

Co mohu s nárokem dělat?

Je-li u vašeho videa vznesen systémem Content ID nárok, máte na výběr několik možností, co můžete podle situace udělat:

 • Nedělat nic: Pokud s nárokem souhlasíte, není třeba dělat nic. Svůj názor však můžete později kdykoli změnit, pokud s nárokem nesouhlasíte.
 • Vyříznutí obsahu: Pokud obdržíte nárok na své video, můžete z něj nárokovaný obsah vyříznout. Další informace o vyříznutí obsahu.
 • Odstranit hudbu: Pokud byl vznesen nárok na část hudby ve vašem videu, můžete se pokusit skladbu odebrat, aniž byste museli upravovat a nahrávat nové video. Další informace o odstranění hudby.

 • Nahradit hudbu: Pokud je ve vašem videu nárokována hudba a vy přesto chcete hudbu na pozadí zachovat, můžete svou zvukovou stopu nahradit některou z našich volně dostupných skladeb. Další informace o nahrazení hudby.

 • Sdílet tržby: Jste-li členem Partnerského programu YouTube a vložili jste do videa hudbu, můžete se o tržby podělit s vlastníkem autorských práv k této hudbě. Další informace o sdílení tržeb.

 • Vznést proti nároku námitku: Pokud máte k použití obsahu chráněného autorskými právy ve svém videu veškerá nezbytná práva nebo si myslíte, že systém nedopatřením vaše video chybně identifikoval, můžete vznést proti nároku námitku.

Jak vznést námitku proti nároku v systému Content ID

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Videa.
 3. Nad možností „Stížnost na porušení autorských práv“ klikněte na šipku dolů. Tato možnost se nachází vedle příslušného videa ve sloupci Zpeněžení, pokud je k dispozici. V opačném případě se tato možnost zobrazí ve sloupci Viditelnost.
 4. Klikněte na Zobrazit podrobnosti stížnosti na porušení autorských práv.
 5. Přejdete tak na stránku s informacemi o autorských právech k videím, která poskytuje informace o tom, co bylo nárokováno ve vašem videu a kdo to nárokoval.
 6. V sekci VYBRAT AKCI klikněte na možnost Námitka proti nároku.

Pokyny pro klasické Studio pro autory

 1. Přihlaste se do YouTube.
 2. Přejděte na Klasické Studio pro autory a pak Správce videí a pak Sdělení ve věci autorských práv.
 3. Klikněte na odkaz vpravo od nabídky Upravit. Přejdete tak na stránku, kde najdete informace o tom, co je ve videu nárokováno a kdo nárok vznesl.
 4. Zde najdete možnost Podat námitku.

Vznesete-li námitku proti nároku bez oprávněného důvodu, vlastník obsahu se může rozhodnout vaše video odstranit. V takovém případě bude na váš účet uvalena sankce za porušení autorských práv.

Související témata

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?