Chương trình xác minh nội dung

Chúng tôi cam kết hỗ trợ chủ bản quyền tìm thấy nội dung bị cáo buộc vi phạm và xóa nội dung đó khỏi YouTube. Thông qua chương trình xác minh nội dung, chủ sở hữu bản quyền có thể tìm thấy những tài liệu mà họ cho là vi phạm và cung cấp đầy đủ thông tin để YouTube tìm rồi xóa tài liệu đó.

Chúng tôi thiết kế riêng Chương trình xác minh nội dung để các công ty sở hữu bản quyền có thể gửi nhiều hơn một yêu cầu gỡ bỏ. Bạn có thể gửi từng thông báo bằng cách làm theo hướng dẫn này.

Bạn có thể điền vào biểu mẫu này để kiểm tra xem công cụ nào phù hợp với các nhu cầu quản lý bản quyền của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?