Chương trình xác minh nội dung

YouTube cam kết giúp chủ sở hữu bản quyền tìm và xóa nội dung bị cáo buộc là vi phạm khỏi nền tảng của chúng tôi. Chương trình xác minh nội dung giúp chủ sở hữu bản quyền tìm kiếm tài liệu mà họ cho là vi phạm và cung cấp cho YouTube thông tin đầy đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định và xóa tài liệu đó.

Chương trình xác minh nội dung chủ yếu được thiết kế cho các công ty giữ bản quyền để đưa ra nhiều yêu cầu xóa. Bạn có thể gửi từng thông báo riêng lẻ bằng cách làm theo hướng dẫn này.

Bạn có thể điền vào biểu mẫu này để xem liệu Chương trình xác minh nội dung hoặc một công cụ nào khác có phù hợp với mình hay không dựa trên nhu cầu quản lý bản quyền của bản thân.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?