Program för innehållsverifiering

YouTube vill hjälpa upphovsrättsinnehavare att hitta och ta bort innehåll från vår plattform om det gör intrång i upphovsrätten. Med programmet för innehållsverifiering kan upphovsrättsinnehavare hitta material som de tror gör intrång och ge YouTube tillräckligt med information för att hitta och ta bort det.

Programmet för innehållsverifiering är särskilt utformat så att företag som äger upphovsrättsskyddat innehåll ska kunna skicka fler än en begäran om borttagning. Du kan skicka enskilda förfrågningar genom att följa de här instruktionerna.

Du kan fylla i det här formuläret för att se vilket verktyg som för dina behov av upphovsrättshantering.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?