Program för innehållsverifiering

YouTube vill hjälpa upphovsrättsinnehavare att hitta och ta bort innehåll från vår plattform om det gör intrång i upphovsrätten. Programmet för innehållsverifiering gör det möjligt för innehållsägare att söka efter material som de anser gör intrång i upphovsrätten och att skicka nödvändig information till YouTube så att vi kan hitta och ta bort materialet.

Programmet för innehållsverifiering är särskilt utformat så att företag som äger upphovsrättsskyddat innehåll ska kunna skicka fler än en begäran om borttagning. Du kan skicka enskilda förfrågningar genom att följa de här instruktionerna.

Du kan fylla i det här formuläret för att se om programmet för innehållsverifiering eller något annat verktyg passar för dina behov gällande upphovsrättshantering.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?