Program overovania obsahu

Držiteľom autorských práv sa YouTube zaväzuje pomáhať v hľadaní obsahu údajne porušujúceho autorské práva a jeho odstraňovaní z našej platformy. Vďaka Programu overovania obsahu môžu vlastníci autorských práv nájsť materiál, o ktorom sa domnievajú, že porušuje autorské práva, a môžu poskytnúť službe YouTube dostatočné informácie na jeho nájdenie a odstránenie.

Program overovania obsahu je vyvinutý predovšetkým pre spoločnosti, ktoré sú držiteľmi autorských práv a ktoré podávajú viac ako jednu žiadosť o odstránenie. Jednotlivé upozornenia môžete podávať podľa týchto pokynov.

Ak chcete zistiť, ktorý nástroj je pre vás z hľadiska vašich potrieb v oblasti správy autorských práv vhodný, vyplňte tento formulár.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?