Program overovania obsahu

Držiteľom autorských práv sa YouTube zaväzuje pomáhať v hľadaní obsahu údajne porušujúceho autorské práva a jeho odstraňovaní z našej platformy. Program overovania obsahu pomáha vlastníkom autorských práv vyhľadávať materiál, ktorý podľa nich porušuje autorské práva, a službe YouTube poskytuje dostatočné informácie na to, aby sme daný materiál našli a odstránili.

Program overovania obsahu je vyvinutý hlavne na podávanie viacerých žiadostí o odstránenie pre spoločnosti, ktoré sú držiteľmi autorských práv. Jednotlivé upozornenia môžete podávať podľa týchto pokynov.

Ak chcete zistiť, či je pre vás z hľadiska vašich potrieb v oblasti správy autorských práv vhodný Program overovania obsahu alebo iný nástroj, vyplňte tento formulár.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?