Programa para sa Pag-verify ng Content

Layunin ng YouTube na matulungan ang mga may-ari ng copyright na maghanap at mag-alis ng pinaghihinalaang lumalabag na content sa aming platform. Sa pamamagitan ng Programa para sa Pag-verify ng Content, puwedeng maghanap ang mga may-ari ng copyright ng materyal na sa tingin nila ay lumalabag at magbigay sa YouTube ng sapat na impormasyon para hanapin at alisin ito.

Partikular na dinisenyo ang Programa para sa Pag-verify ng Content para makapaghain ang mga kumpanyang may hawak ng copyright ng mahigit sa isang kahilingan sa pag-aalis. Puwedeng magsumite ng mga indibidwal na notification sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling ito.

Puwede mong sagutan ang form na ito para masuri kung aling tool ang mainam na tumutugma para sa iyo batay sa iyong mga pangangailangan sa pamamahala ng copyright.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?