Krav til indsigelser

Når du indsender en indsigelse vedrørende ophavsret i frit format, er det et krav, at den indeholder de oplysninger, der er angivet nedenfor. Du skal inkludere disse oplysninger i en mail (i mailens brødtekst, ikke som en vedhæftet fil) til copyright@youtube.com.

Bemærk!

  • Du kan også indsende din indsigelse via fax eller post.
  • Hvis din indsigelse ikke indeholder de nødvendige oplysninger, der er angivet nedenfor, kan vi ikke gå videre med din anmodning.

1. Dine kontaktoplysninger

Vi skal bruge følgende oplysninger for at kunne komme i kontakt med dig eller en agent, der er autoriseret til at handle på dine vegne, i forbindelse med din anmodning:

  • Dit fulde juridiske navn (et for- og efternavn, ikke et virksomhedsnavn)
    • Hvis du repræsenterer uploaderen som en autoriseret agent, f.eks. som advokat, skal du også sørge for at inkludere dit forhold til uploaderen.
  • Mailadresse
  • Fysisk adresse
  • Telefonnummer

2. Specifikke webadresser til det pågældende indhold

Din indsigelse skal indeholde specifikke links til det indhold, der er blevet fjernet. Links skal sendes i et bestemt webadresseformat. Generelle oplysninger, f.eks. kanalnavnet eller kanalwebadressen, er ikke tilstrækkeligt.

  • Til videoer skal du bruge dette webadresseformat: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx
  • Til indhold, som ikke er video, f.eks. billeder fra kanalbannere, skal du finde det gyldige webadresseformat i tabellen nedenfor.
Inkluder kun de webadresser, som din indsigelse omhandler. Indsend separate indsigelser, hvis der er tale om webadresser på mere end én YouTube-kanal.​
Indholdstype Gyldigt webadresseformat Hvor finder jeg webadressen?
Kanalbannerbilleder

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

eller

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Gå til kanalsiden for den pågældende kanal.

Højreklik på adresselinjen, og vælg Kopiér.

Kanalbeskrivelser www.youtube.com/user/xxxxxxxxx/about

Gå til sektionen Om på den pågældende kanal.

Højreklik på adresselinjen, og vælg Kopiér.

Beskrivelser af playlister www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxx

Klik på titlen for den pågældende playliste. 

Højreklik på adresselinjen, og vælg Kopiér.

Kommentarer www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxx&lc=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klik på datoen over den pågældende kommentar. 

Når websiden er genindlæst, skal du højreklikke på adresselinjen og vælge Kopiér.

Fællesskabsindlæg https://www.youtube.com/post/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klik på datoen for det pågældende fællesskabsindlæg. 

Når websiden er genindlæst, skal du højreklikke på adresselinjen og vælge Kopiér.

Medlemsbadges, emojis eller beskrivelser af youtuberfryns Starter med yt3.ggpht.com/xxxxx

Højreklik på det pågældende billede, og vælg Kopiér billedets webadresse.

Medtag kanalens webadresse:

 
www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

eller

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Gå til kanalsiden for den pågældende kanal. 

Højreklik på adresselinjen, og vælg Kopiér.

Super Stickers Starter med lh3.googleusercontent.com/xxxxx Klik på dollartegnet i en livechat, og vælg Super Sticker.

Højreklik på det pågældende billede, og vælg Kopiér billedets webadresse.

Medtag kanalens webadresse:

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

eller

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Gå til kanalsiden for den pågældende kanal. 

Højreklik på adresselinjen, og vælg Kopiér.
 

Klip www.youtube.com/clip/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Klik på titlen for det pågældende klip.

Højreklik på adresselinjen, og vælg Kopiér.

3. Acceptér og inkluder følgende to erklæringer:

"Jeg accepterer den føderale domstols jurisdiktion for det område, min adresse befinder sig i, eller, hvis min adresse er uden for USA, det domstolsområde, som YouTube er placeret i. Jeg accepterer klagerens forkyndelse af stævning."

"Jeg erklærer under strafansvar, at jeg i god tro er af den overbevisning, at materialet er blevet fjernet eller deaktiveret ved en fejl eller som følge af en fejlidentifikation af det materiale, som skal deaktiveres eller fjernes."

4. Din underskrift

En fuldstændig og gyldig indsigelse kræver en fysisk eller elektronisk underskrift fra uploaderen eller en agent, der er autoriseret til at handle på uploaderens vegne.

For at imødekomme dette krav kan uploaderen eller den autoriserede agent angive sit fulde juridiske navn som underskrift nederst i indsigelsen. Det fulde juridiske navn skal være et for- og efternavn, ikke et virksomhedsnavn.

5. Meddelelse til klageren

Inkluder en meddelelse til klageren, som forklarer, hvorfor du mener, at fjernelsen af din video var en fejl eller skete som følge af en fejlidentifikation.

Du skal inkludere oplysningerne ovenfor i en mail (i mailens brødtekst, ikke som en vedhæftet fil) til copyright@youtube.com. Du kan også sende din indsigelse via fax eller post.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
59
false