Thông tin liên hệ về bản quyền

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email, fax hoặc qua đường bưu điện. Dưới đây là thông tin liên hệ:

Email: copyright@youtube.com

Fax: +1 650 872 8513

Địa chỉ

DMCA Complaints
YouTube (Google LLC)
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066
USA
Lưu ý: Khi gửi đơn khiếu nại về bản quyền qua email, hãy trình bày thông tin khiếu nại trong phần nội dung email thay vì đính kèm trong một tệp PDF để chúng tôi có thể xử lý nhanh hơn.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?