Krav til notifikationer om krænkelse af ophavsret: Videoer

Tip! Det nemmeste er at bruge vores webformular til at anmode om fjernelse af en video, som du mener krænker din ophavsret.

Din anmodning skal indeholde disse påkrævede oplysninger, hvis du vil anmode om fjernelse af indhold, der ikke er videoer, f.eks. kanalbannere.

Hvis du vil anmode om en notifikation om krænkelse af ophavsretten for en video, skal du inkludere de oplysninger, der er angivet nedenfor. Uden disse oplysninger kan vi ikke behandle din anmodning.

Du kan indsende oplysningerne nedenfor i en mail (i mailens brødtekst, ikke som en vedhæftet fil) til copyright@youtube.com eller via fax eller post.

1. Dine kontaktoplysninger

YouTube og uploaderen af det indhold, som du anmoder om at få fjernet, kan være nødt til at kontakte dig vedrørende din anmodning. I din anmodning skal du medtage en eller flere af følgende oplysninger:

  • Din mailadresse
  • Din fysiske adresse
  • Dit telefonnummer

2. En beskrivelse af dit ophavsretsligt beskyttede værk

I din anmodning skal du give en klar og fyldestgørende beskrivelse af det ophavsretsligt beskyttede indhold, som du forsøger at beskytte.

Hvis du mener, at ophavsretten for flere af dine ophavsretsligt beskyttede værker er blevet krænket, tillader loven, at du inkluderer en repræsentativ liste over sådanne værker i din anmodning.

3. Specifikke webadresser til de pågældende videoer

Din anmodning skal indeholde specifikke links til den eller de videoer, som du mener krænker din ophavsret. 

Angiv webadresserne til den eller de pågældende videoer i følgende format:
 
www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

Generelle oplysninger, f.eks. et kanalnavn eller en kanals webadresse, er ikke tilstrækkelige.

4. Acceptér og inkluder følgende to erklæringer:

"Jeg mener i god tro, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af indehaveren af ophavsretten, dennes repræsentant eller lovgivningen".

"Oplysningerne i denne notifikation er korrekte, og jeg erklærer på tro og love, at jeg er indehaver eller repræsentant, der er autoriseret til at handle på vegne af indehaveren af en eksklusiv rettighed, som hævdes krænket."

5. Din underskrift

Fuldstændige anmodninger om fjernelse skal indeholde en fysisk eller elektronisk underskrift fra indehaveren af ophavsretten eller en repræsentant, der er autoriseret til at handle på dennes vegne.

For at imødekomme dette krav kan indehaveren af ophavsretten eller den autoriserede repræsentant angive sit fulde juridiske navn som underskrift nederst i anmodningen. Det fulde juridiske navn skal være et for- og efternavn, ikke et virksomhedsnavn.

Du skal inkludere oplysningerne ovenfor i en mail (i mailens brødtekst, ikke som en vedhæftet fil) til copyright@youtube.com. Du kan også sende din anmodning via fax eller post.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
16682387457244092997