Komentarų peržiūra, tvarkymas arba trynimas

Jei vaizdo įrašo savininkas įjungė komentarus, po vaizdo įrašu galite skelbti komentarus, taip pat atsakyti į kitų žmonių komentarus arba pažymėti, kad jie patinka arba nepatinka.

Kaip peržiūrėti vaizdo įrašų komentarus

Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašo komentarus, slinkite žemyn vaizdo įrašo puslapiu. Atsakymai sujungiami į grupes, kad būtų lengva sekti pokalbius. Visi komentarai „YouTube“ yra vieši, o į jūsų paskelbtą komentarą gali atsakyti kiekvienas.

Jei gavę pranešimą negalite rasti komentaro, gali būti, kad komentaras jau pašalintas. Komentarai gali būti pašalinami juos paskelbusio asmens, kanalo savininko arba dėl politikos pažeidimų.

Jei matote komentarą, kuris, jūsų manymu, yra netinkamas, galite pranešti apie jį dėl šlamšto ar piktnaudžiavimo. Jei esate kūrėjas, tvarkyti vaizdo įrašų komentarus galite naudodami ir komentarų moderavimo įrankius.

Kaip peržiūrėti komentarų istoriją

Galite peržiūrėti viešus komentarus, kuriuos palikote „YouTube“.

  1. Apsilankykite „Komentarų istorijos“ puslapyje.
  2. Norėdami nueiti į pradinę vietą, kurioje paskelbėte komentarą, spustelėkite arba palieskite turinį.

Jei pakomentavote vaizdo įrašą, kuris paskui buvo ištrintas, arba jei „YouTube“ pašalino komentarą dėl politikos pažeidimo, jis šioje istorijoje nerodomas.

Kaip gauti bendrinamą komentaro nuorodą

Paryškinto komentaro nuorodą sukursite spustelėję arba palietę komentaro laiko žymę. Taip adreso juostoje gausite to konkretaus komentaro ir atsakymų į jį grupės bendrinamą nuorodą.

Kaip pakeisti, kurie komentarai rodomi pirmiausia

Pakeisti, kaip komentarai rodomi po vaizdo įrašu, galite žiniatinklyje. Naudodami išskleidžiamąjį meniu Rūšiuoti pagal pasirinkite Populiariausi komentarai arba Pirmiausia naujausi.

„Svarbiausio komentaro“ nuorodą sukursite spustelėję laiko žymę. Tai atlikus bus atskirta komentarų grupė, o adreso juostoje – pateikta bendrinama nuoroda.

Kaip ištrinti komentarus
  1. Apsilankykite „Komentarų istorijos“ puslapyje.
  2. Prie komentaro spustelėkite arba palieskite „Daugiau“ .
  3. Pasirinkite Redaguoti arba Ištrinti.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?