הצגה, ארגון או מחיקה של תגובות

אם בעלים של סרטון הפעילו את האפשרות לפרסם תגובות, תוכלו להוסיף תגובות, לסמן לייק או דיסלייק, או להשיב לתגובות של אנשים אחרים לסרטון.

הצגת תגובות לסרטונים

כדי להציג תגובות לסרטון, צריך לגלול למטה בדף הסרטון. התגובות מסודרות בשרשור המאפשר לעקוב אחר השיחות בקלות. כל התגובות ב-YouTube גלויות לכול, וכל אחד יכול להגיב לתגובה שפרסמתם.

אם קיבלתם הודעה על תגובה אך אינכם מצליחים למצוא אותה, ייתכן שהתגובה כבר נמחקה. תגובות יכולות להימחק על ידי מי שפרסם אותן, על ידי הבעלים של הערוץ או בגלל הפרת מדיניות.

אם ראיתם תגובה בלתי הולמת, אפשר לדווח עליה כספאם או כתגובה פוגעת. יוצרים יכולים גם להשתמש בכלים לבקרת תגובות כדי לנהל תגובות בסרטונים שלהם.

הצגה של היסטוריית התגובות

אפשר להציג תגובות גלויות לכול שפרסמתם ב-YouTube.

  1. נכנסים להיסטוריית התגובות.
  2. כדי לעבור למיקום המקורי שבו פרסמתם את התגובה, לוחצים או מקישים על תוכן התגובה.

אם הגבתם לסרטון שבינתיים נמחק, או אם התגובה שלכם נמחקה על ידי הצוות של YouTube בגלל הפרת מדיניות, היא לא תופיע בהיסטוריה.

קבלת קישור לשיתוף תגובה

אפשר ללחוץ או להקיש על חותמת הזמן של תגובה כדי ליצור קישור לתגובה מודגשת. כך תקבלו קישור שניתן לשתף בסרגל הכתובות עבור תגובה ספציפית והשרשור שלה.

בחירת התגובות שיוצגו ראשונות

באינטרנט תוכלו לבחור באיזה סדר יוצגו התגובות מתחת לסרטון. אפשר להשתמש בתפריט הנפתח מיון לפי כדי לבחור אם לסדר את התגובות לפי התגובות המובילות או לפי החדשות ביותר תחילה.

כדי ליצור קישור ל'תגובה מודגשת', צריך ללחוץ על חותמת הזמן. פעולה זו תבודד את השרשור של התגובה שלכם ותיצור קישור שניתן לשתף, שיוצג בסרגל הכתובות.

מחיקת תגובות
  1. נכנסים להיסטוריית התגובות.
  2. לצד התגובה, לוחצים או מקישים על 'עוד' .
  3. בוחרים בעריכה או במחיקה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?