แก้ไขการอัปโหลดที่ซ้ำกัน

หากคุณอัปโหลดวิดีโอเดียวกันซ้ำ 2 ครั้ง การอัปโหลดครั้งที่ 2 จะนับเป็นวิดีโอซ้ำ โดยวิดีโอที่ซ้ำจะมีสถานะเป็น "อัปโหลดไม่สำเร็จ: การอัปโหลดซ้ำกัน" หรือ "ไฟล์ซ้ำกับวิดีโอที่คุณอัปโหลดแล้ว" ในหน้าวิดีโอ

หากต้องการอัปโหลดวิดีโอเดียวกันอีกครั้ง ให้ลองแก้ไขวิดีโอก่อนอัปโหลด เช่น เปลี่ยนความยาววิดีโอโดยการเพิ่มเฟรมหรือบีบอัดวิดีโอ หากเปลี่ยนเพียงชื่อไฟล์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการอัปโหลดซ้ำก็จะยังปรากฏเช่นเดิม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร