แก้ปัญหาเกี่ยวกับเสียงหรือวิดีโอที่อัปโหลด

หากพบปัญหาเกี่ยวกับเสียงหรือวิดีโอในการอัปโหลด ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา

วิดีโอใหม่เล่นด้วยความละเอียดสูงไม่ได้ (4K, 1080p)

เมื่ออัปโหลดวิดีโอ ระบบจะประมวลผลวิดีโอโดยใช้ความละเอียดต่ำก่อน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการอัปโหลด ระบบอาจใช้เวลานานขึ้นในการประมวลผลความละเอียดที่สูงขึ้น เช่น 4K หรือ 1080p โดยขณะที่ระบบกำลังประมวลผลความละเอียดที่สูงขึ้นนี้ วิดีโออาจไม่มีตัวเลือกให้เล่นด้วยคุณภาพสูงเป็นเวลาหลายชั่วโมง 

หากต้องการให้วิดีโอที่อัปโหลดใหม่เล่นได้ที่ความละเอียดทุกระดับ ให้ลองอัปโหลดวิดีโอแบบไม่เป็นสาธารณะก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นแบบสาธารณะเมื่อวิดีโอพร้อมเล่นที่ความละเอียดทุกระดับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพวิดีโอที่อัปโหลดใหม่

หมายเหตุ: วิดีโออาจไม่พร้อมเล่นเมื่อใช้ความละเอียดที่สูงขึ้น เช่น 4K บนอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์บางอย่างเนื่องจากข้อจำกัดด้านแพลตฟอร์ม

สีของวิดีโอผิดเพี้ยน

หากสีผิดเพี้ยน ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลเมตาของลักษณะการโอน แม่สี และค่าสัมประสิทธิ์เมตริกซ์สีของวิดีโอตรงกับในขั้นตอนการมาสเตอร์ริ่ง

 หากสียังคงผิดเพี้ยน เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ ให้ทดลองเล่นวิดีโอต้นฉบับและวิดีโอที่อัปโหลดใน YouTube บนเบราว์เซอร์อื่นเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์หรือไม่

เสียงและวิดีโอไม่ซิงค์กัน

ตรวจสอบว่าระยะเวลาของแทร็กเสียงและวิดีโอตรงกัน หากแทร็กเสียงสั้นหรือยาวกว่าวิดีโอ แสดงว่าเสียงและวิดีโออาจไม่ได้ซิงค์กันอย่างถูกต้อง

หากต้องการแก้ไขแทร็กเสียงและวิดีโอ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอก่อนอัปโหลดเนื้อหาลง YouTube

เสียงเล่นบนคอมพิวเตอร์ แต่ไม่เล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากเสียงของวิดีโอเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้ปกติ แต่ไม่เล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาจเป็นเพราะเสียงเล่นแบบโมโนได้ไม่ดี 
โดยทั่วไปแล้ววิดีโอมักจะมีเสียงแบบสเตอริโอ ซึ่งเป็นเสียงสำหรับลำโพงฝั่งซ้ายและขวา (เช่น หูฟัง) แต่อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่มีเพียงลำโพงเดียวเท่านั้น เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เล่นเสียงสเตอริโอ อุปกรณ์จึงต้องแปลงเสียงให้เป็นแบบโมโน (ลำโพงเดี่ยว) ก่อนที่วิดีโอจะเล่น
หากเสียงในวิดีโอเล่น "แบบโมโน" ได้ไม่ดี กระบวนการแปลงเป็นแบบโมโนจะลดคุณภาพเสียงหรืออาจปิดเสียงไปเลย ซึ่งปัญหานี้มักเกิดขึ้นเมื่อใช้ไฟล์เสียงหลายรายการในวิดีโอเดียว
ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าเสียงอยู่ในลักษณะ "In Phase" 
ปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับเสียงหรือวิดีโอ

การแก้ไขการตั้งค่าวิดีโออาจแก้ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเสียงและวิดีโอได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวิดีโอ

เปิดวิดีโอในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบนคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดวิดีโอ RAW แต่หากบันทึกวิดีโอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณเปิดวิดีโอได้โดยใช้แอปตัดต่อบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ตรวจสอบการตั้งค่าวิดีโอ

ในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าการตั้งค่าวิดีโอตรงกับการตั้งค่าการอัปโหลดที่แนะนำ

การตั้งค่าวิดีโอ
  • ประเภทการบีบอัด: H.264
  • อัตราเฟรม: ควรเป็น 24, 25, 30, 48, 50 และ 60 FPS แต่ระบบยังยอมรับอัตราเฟรมอื่นๆ ที่มีการใช้งานน้อยกว่า เช่น 23.98, 29.97 และ 59.94 ด้วย
  • อัตราข้อมูล: อัตโนมัติ
  • คีย์เฟรม: อัตโนมัติ
  • การเรียงลำดับเฟรมใหม่: ไม่เลือก
การตั้งค่าเสียง
  • รูปแบบ: AAC-LC
  • อัตราบิต: 128Kbps - 256Kbps
  • อัตราการสุ่มตัวอย่าง: 44100 หรือ 48000
การตั้งค่าอื่นๆ
  • ขนาด: เลือกขนาดดั้งเดิมของวิดีโอ

บันทึกและส่งออก

เมื่อการตั้งค่าของวิดีโอตรงกับที่แนะนำแล้ว ให้อัปโหลดวิดีโอซ้ำไปยัง YouTube

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร