Riešenie problémov so zvukom alebo videom nahraného súboru

Ak máte problémy so zvukom alebo videom nahraného súboru, skúste ich vyriešiť podľa týchto krokov.

Nové video sa nedá prehrať pri vyššom rozlíšení (4K, 1080p)

YouTube spracováva vyššie rozlíšenia videí (ako 4K a 1080p) až po dokončení nahrávania. Počas tohto procesu môže byť spočiatku vaše video k dispozícii iba na streamovanie pri nižších rozlíšeniach, ktoré boli spracované už počas nahrávania.

Po dokončení spracovania budú pre vaše video k dispozícii aj vyššie rozlíšenia. Prečítajte si ďalšie informácie o kvalite videa nových nahratých súborov.

Videá 4K sú štyrikrát väčšie ako videá v rozlíšení 1080p. Spracovanie vyššieho rozlíšenia môže pre video 4K trvať až štyri hodiny. Ak chcete, aby boli nové nahraté videá k dispozícii vo všetkých rozlíšeniach, skúste ich najprv nahrať ako nezaradené. Video potom môžete zverejniť neskôr, keď budú k dispozícii všetky rozlíšenia.
Vyriešenie bežných problémov overením nastavení videa

Zmenou nastavení videa môžete vyriešiť bežné problémy so zvukom alebo videom. Ak chcete skontrolovať a zmeniť nastavenia videa, postupujte podľa týchto krokov.

Otvorte video v programe na úpravu videí.

V počítači môžete neupravené video otvoriť v počítačovom alebo online programe na úpravu videí. Ak ste video zaznamenali pomocou mobilného zariadenia, môžete ho otvoriť prostredníctvom mobilnej aplikácie na úpravu videí.

Overte nastavenia videa.

V editore videa skontrolujte, či nastavenia videa zodpovedajú našim odporúčaným nastaveniam nahrávania.

Nastavenia videa:
  • Compression Type (Typ kompresie): H.264
  • Frame Rate (Snímková frekvencia): uprednostňujú sa frekvencie 24, 25, 30, 48, 50 a 60 sním./s. Prijateľné sú aj iné, menej bežné snímkové frekvencie, napríklad 23,98; 29,97 či 59,94 sním./s.
  • Data Rate (Prenosová rýchlosť): Automatic (Automatická)
  • Key Frames (Najdôležitejšie snímky): Automatic (Automaticky)
  • Frame Reordering (Zmena poradia snímok): nezačiarknuté
Nastavenia zvuku:
  • Format (Formát): AAC
  • Kliknite na položku Show advanced settings (Zobraziť rozšírené nastavenia) a ako stratégiu kódovania vyberte možnosť Constant Bit Rate (Konštantná rýchlosť prenosu)
Ďalšie nastavenia:
  • Size (Veľkosť): vyberte pôvodnú veľkosť videa
  • Prepare for Internet Streaming (Príprava na streamovanie cez internet): Fast Start (Rýchle spustenie)

Súbor uložte a exportujte.

Keď má video odporúčané nastavenia, znova ho nahrajte na YouTube.

Zvuk nie je synchronizovaný s videom

Skontrolujte, či majú zvuková stopa a stopa videa rovnakú dĺžku. Ak sa napríklad zvuk prehráva 50 sekúnd, ale video iba 40 sekúnd, môže to spôsobiť problémy so synchronizáciou.

Ak chcete zmeniť zvukovú stopu a stopu videa, najskôr použite editor videa tretej strany a až potom obsah nahrajte na YouTube.

Zvuk sa prehráva v počítači, ale nie v mobilnom zariadení

Ak sa zvuk videa správne prehráva v počítači, ale nie v mobilnom zariadení, môže to byť spôsobené tým, že zvuk v nahratom videu nemá dobrú mono kompatibilitu. Pri počúvaní stereofónneho zvuku (ľavý/pravý kanál) v zariadení s jedným reproduktorom zariadenie pred prehratím videa konvertuje stereofónny zvuk na monofónny (jeden kanál). Ak má stereofónny zvuk zlú mono kompatibilitu, konverziou na monofónny zvuk sa zníži kvalita zvuku videa alebo sa dokonca zvuk úplne stlmí. Stáva sa to väčšinou pri spájaní rôznych zvukových nahrávok do jedného videa, napríklad ak vytvárate kompilačné video.
Ak sa chcete uistiť, že je zvuk mono kompatibilný, môžete to urobiť jednoducho tak, že si zvuk vypočujete v zariadení s jedným reproduktorom, ako je napríklad mobilný telefón. Ak cez reproduktor počujete problémy so zvukom, skúste si nahrávku vypočuť cez stereo slúchadlá. Ak daný problém počujete cez jeden reproduktor, ale nie cez slúchadlá, podľa všetkého ide o problém s mono kompatibilitou. Uistite sa, že nedochádza k fázovému posunu zvuku. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?