Riešenie problémov so zvukom alebo videom nahraného súboru

Ak máte problémy so zvukom alebo videom nahraného súboru, skúste ich vyriešiť podľa týchto krokov.

Nové video sa nedá prehrať pri vyššom rozlíšení (4K, 1080p)

Keď nahráte video, najprv bude spracované v nízkom rozlíšení. Týmto spôsobom sa proces nahrávania dokončí skôr. Spracovanie vyšších rozlíšení (ako 4K a 1080p) môže trvať dlhšie. Počas tohto spracúvania môžu pri vašom videu niekoľko hodín zdanlivo chýbať možnosti prehrávania vo vyšších rozlíšeniach. 

Ak chcete, aby boli nové nahraté videá k dispozícii vo všetkých rozlíšeniach, skúste ich najprv nahrať ako nezaradené. Video môžete zverejniť neskôr, keď budú k dispozícii všetky rozlíšenia. Prečítajte si viac o kvalite videa nových nahratých súborov.

Poznámka: V konkrétnych zariadeniach alebo prehliadačoch nemusia byť k dispozícii vyššie rozlíšenia (napríklad 4K) z dôvodu obmedzení platformy.

Farby sa nezobrazujú správne

Ak sa farby vo vašom videu nezobrazujú správne, uistite sa, že sa charakteristiky prenosu, základný farebný priestor a metadáta koeficientu farebnej matice zhodujú s finálnou úpravou videa.

 Ak sa farby naďalej vykresľujú nesprávne, dôvodom môže byť váš prehliadač alebo zariadenie. Na oddelenie problému otestujte svoje pôvodné video, ako aj video nahraté na YouTube, v ďalších prehliadačoch.

Zvuk nie je synchronizovaný s videom

Skontrolujte, či majú zvuková stopa a stopa videa rovnakú dĺžku. Ak je zvuková stopa kratšia alebo dlhšia ako video, zvuk a video sa nemusia správne synchronizovať.

Ak chcete upraviť zvukovú stopu a stopu videa, najskôr použite softvér na úpravu videa a až potom obsah nahrajte na YouTube.

Zvuk sa prehráva v počítači, ale nie v mobilnom zariadení

Ak sa zvuk videa správne prehráva v počítači, ale nie v mobilnom zariadení, zvuková stopa nemusí mať dobrú mono kompatibilitu. 
Videá majú často stereofónny zvuk, ktorý zahŕňa zvuk pre ľavé aj pravé reproduktory (napríklad slúchadlá). Väčšina mobilných zariadení má však iba jeden reproduktor. Pri prehrávaní stereofónneho zvuku v mobilnom zariadení musí mobilné zariadenie pred spustením videa skonvertovať stereofónny zvuk na monofónny (jeden reproduktor). 
Ak má zvuk vo videu zlú mono kompatibilitu, konverziou na monofónny zvuk sa zníži kvalita zvuku alebo sa zvuk vypne. Tento problém nastane väčšinou pri použití viacerých zvukových nahrávok v jednom videu.
Uistite sa, že nedochádza k fázovému posunu zvuku. 
Ďalšie problémy so zvukom alebo videom

Úpravou nastavení videa môžete vyriešiť bežné problémy so zvukom alebo videom. Ak chcete skontrolovať a zmeniť nastavenia videa, postupujte podľa týchto krokov.

Otvorte video v programe na úpravu videí.

Ak chcete otvoriť nespracované video, použite program na úpravu videí v počítači. Ak ste video zaznamenali pomocou mobilného zariadenia, môžete ho otvoriť prostredníctvom mobilnej aplikácie na úpravu videí.

Overte nastavenia videa

V Editore videa skontrolujte, či nastavenia videa zodpovedajú našim odporúčaným nastaveniam nahrávania.

Nastavenia videa:
  • Typ kompresie: H.264
  • Snímková frekvencia: uprednostňujú sa frekvencie 24, 25, 30, 48, 50 a 60 sním./s. Prijateľné sú aj iné, menej bežné snímkové frekvencie, napríklad 23,98; 29,97 či 59,94 sním./s.
  • Prenosová rýchlosť: automatická
  • Najdôležitejšie snímky: automaticky
  • Zmena poradia snímok: nezačiarknuté
Nastavenia zvuku:
  • Formát: AAC-LC
  • Rýchlosť prenosu: 128 kB/s – 256 kB/s
  • Vzorkovacia frekvencia: 44 100 alebo 48 000
Ďalšie nastavenia:
  • Veľkosť: vyberte pôvodnú veľkosť videa

Súbor uložte a exportujte.

Keď má video odporúčané nastavenia, znova ho nahrajte na YouTube.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?