Įkelto turinio garso ar vaizdo trikčių šalinimas

Jei įkėlus failą kilo problemų dėl garso arba vaizdo, bandykite jas išspręsti taikydami toliau nurodytus trikčių šalinimo veiksmus.

Naujo vaizdo įrašo nepavyksta leisti didesne skyra (4K, 1080p)

Įkėlus vaizdo įrašą, pirmiausia jis apdorojamas maža skyra. Šis procesas paspartina įkėlimą. Apdorojimas didesne skyra, pvz., 4K arba 1080p, gali trukti ilgiau. Apdorojamas vaizdo įrašas kelias valandas gali būti rodomas be didesnės skyros. 

Jei norite, kad nauji įkėlimai būtų pasiekiami visomis skyromis, pabandykite iš pradžių įkelti vaizdo įrašą kaip neįtrauktą į sąrašą. Vaizdo įrašą galėsite paviešinti vėliau, kai bus pasiekiamos visos skyros. Sužinokite daugiau apie naujai įkeltų vaizdo įrašų kokybę.

Pastaba: dėl ribotų platformos galimybių didesnė skyra, pavyzdžiui, 4K, tam tikruose įrenginiuose ar naršyklėse gali būti nepasiekiama.

Netinkamai rodomos spalvos

Jei matote netinkamas spalvas, patikrinkite, ar vaizdo įrašo perdavimo charakteristikos, pagrindinės spalvos ir spalvų matricos koeficientų metaduomenys sutampa su nustatytais ruošiant vaizdo įrašą.

 Jei spalvos ir toliau pateikiamos netinkamai, galbūt kalta naršyklė arba įrenginys. Patikrinkite vaizdo įrašo originalą ir į „YouTube“ įkeltą versiją kitose naršyklėse, kad paaiškėtų problema.

Nesinchronizuotas garsas ir vaizdas

Patikrinkite, ar garso takelio trukmė sutampa su vaizdo įrašo trukme. Jei garso takelis yra trumpesnis arba ilgesnis už vaizdo įrašą, gali nepavykti tinkamai sinchronizuoti garso ir vaizdo takelių.

Jei norite redaguoti garso ir vaizdo takelius, prieš įkeldami turinį į „YouTube“ naudokite vaizdo įrašų redagavimo programą.

Kompiuteryje garsas yra, o mobiliajame įrenginyje – ne

Jei kompiuteryje vaizdo įrašo garsą girdite be problemų, bet mobiliajame įrenginyje problemų kyla, tikėtina, kad garso takelis yra nepritaikytas mono garsui. 
Vaizdo įrašuose dažnai naudojamas stereo garsas, skirtas atkurti kairiajame ir dešiniajame garsiakalbyje (pvz., ausinėse). Dauguma mobiliųjų įrenginių turi tik vieną garsiakalbį. Kai stereo garsas paleidžiamas mobiliajame įrenginyje, prieš atkuriant vaizdo įrašą įrenginys turi konvertuoti signalą į mono garsą (vienam garsiakalbiui). 
Jei vaizdo įrašo garso takelis nėra pritaikytas mono atkūrimui, konvertavus signalą į mono garsą garsas gali būti prastesnės kokybės arba apskritai nutildytas. Tokia problema dažnai pasitaiko, kai viename vaizdo įraše naudojami keli garso įrašai.
Patikrinkite, ar sutampa garso takelio fazės. 
Kitos garso arba vaizdo problemos

Paredagavę vaizdo įrašo nustatymus galite išspręsti dažniausiai dėl garso ir vaizdo kylančias problemas. Toliau nurodyta, kaip peržiūrėti ir pakeisti vaizdo įrašo nustatymus.

Atidarykite vaizdo įrašą vaizdo įrašų redagavimo programoje

Norėdami atidaryti neapdorotą vaizdo įrašą, naudokite vaizdo įrašų redagavimo programą kompiuteryje. Jei vaizdo įrašą įrašėte mobiliuoju įrenginiu, jį galite atidaryti naudodami mobiliesiems skirtą redagavimo programą.

Patikrinkite vaizdo įrašo nustatymus

Vaizdo įrašų redagavimo priemonėje dar kartą patikrinkite, ar vaizdo įrašo nustatymai atitinka rekomenduojamus įkėlimo nustatymus.

Vaizdo įrašo nustatymai
  • Glaudinimo tipas: H.264
  • Kadrų dažnis: patartina rinktis 24, 25, 30, 48, 50 arba 60 KPS. Taip pat priimtini tokie rečiau naudojami kadrų dažniai kaip 23,98, 29,97 ir 59,94.
  • Duomenų sparta: nustatoma automatiškai
  • Baziniai kadrai: nustatomi automatiškai
  • Kadrų pertvarkymas: nepažymėtas
Garso įrašo nustatymai
  • Formatas: AAC-LC
  • Pralaidumas: 128–256 kbps
  • Skaitmeninimo dažnis: 44 100 arba 48 000
Kiti nustatymai
  • Dydis: pasirinkite originalų vaizdo įrašo dydį

Išsaugokite ir eksportuokite

Pasirinkę rekomenduojamus vaizdo įrašo nustatymus, iš naujo įkelkite vaizdo įrašą į „YouTube“.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?