Rješavanje problema sa zvukom ili slikom u prijenosima na YouTubeu

Ako imate problema sa zvukom ili slikom u sadržaju koji prenosite, pokušajte slijediti ove upute da biste riješili problem.

Problemi sa zvukom

Zvuk i slika nisu sinkronizirani

Provjerite imaju li zvučni zapis i videozapis istu duljinu. Ako je zvučni zapis kraći ili dulji od videozapisa, zvuk i videozapis možda se neće pravilno sinkronizirati.

Zvučni zapis i videozapis možete urediti u softveru za uređivanje videozapisa prije prijenosa sadržaja na YouTube.

Zvuk se reproducira na računalu, ali ne i na mobilnom uređaju

Ako se zvuk vašeg videozapisa pravilno reproducira na računalu, ali ne i na mobilnom uređaju, razlog tomu može biti loša kompatibilnost s monoformatom zvuka.
Videozapisi često imaju zvuk u stereoformatu koji sadrži zasebni zvuk za lijevi i desni zvučnik (poput slušalica). Većina mobilnih uređaja ima samo jedan zvučnik. Kad se zvuk u stereoformatu reproducira na mobilnom uređaju, prije reprodukcije videozapisa treba se pretvoriti u monoformat (za jedan zvučnik).
Ako zvuk u vašem videozapisu ima lošu kompatibilnost s monoformatom, postupak pretvaranja u monoformat može smanjiti kvalitetu zvuka ili potpuno isključiti zvuk. Taj se problem često događa ako je u videozapis uključeno nekoliko zvučnih snimki.
Zvuk treba biti usklađen.
Drugi problemi sa zvukom ili slikom

Uobičajeni problemi sa zvukom i slikom mogu se riješiti uređivanjem postavki videozapisa. Postavke videozapisa možete pregledati i izmijeniti na sljedeći način:

Otvorite videozapis u programu za uređivanje videozapisa

Otvorite neobrađeni videozapis u programu za uređivanje videozapisa na računalu. Ako ste videozapis snimili mobilnim uređajem, možete ga otvoriti u mobilnoj aplikaciji za uređivanje.

Provjerite postavke videozapisa

U videouređivaču provjerite odgovaraju li postavke vašeg videozapisa našim preporučenim postavkama za prijenos.

Postavke videozapisa:
 • Vrsta kompresije: H.264
 • Broj sličica u sekundi: preferirano 24, 25, 30, 48, 50, 60 okv/s. Prihvatljivi su i drugi, manje uobičajeni brojevi sličica u sekundi, kao što su 23,98, 29,97 i 59,94.
 • Brzina prijenosa podataka: Automatski
 • Ključni okviri: Automatski
 • Promjena redoslijeda okvira: nije označeno
Postavke audiosignala/zvuka:
 • Format: AAC-LC
 • Brzina prijenosa: 128 kb/s – 256 kb/s
 • Brzina uzorkovanja: 44.100 ili 48.000
Ostale postavke:
 • Veličina: odaberite izvornu veličinu videozapisa

Spremite i izvezite

Kad videozapis ima preporučene postavke, ponovo ga prenesite na YouTube.

Problemi s videozapisom

Novi videozapis ne može se reproducirati u višoj kvaliteti (4K, 1080 p)

Videozapis se pri prijenosu najprije obrađuje u niskoj kvaliteti. Taj postupak ubrzava postupak prijenosa. Obrada opcija više kvalitete, kao što su 4K i 1080 p, može potrajati dulje. Tijekom obrade možda primijetite da za videozapis nisu dostupne opcije više kvalitete. Takvo stanje može potrajati nekoliko sati.

Ako želite da novi prijenosi budu dostupni u svim kvalitetama, pokušajte najprije prenijeti svoje videozapise kao nedostupne za javnost. Kasnije, kad sve kvalitete postanu dostupne, možete videozapise postaviti kao javne. Saznajte više o kvaliteti videozapisa u novim prijenosima.

Napomena: više kvalitete, kao što je 4K, možda nisu dostupne na određenim uređajima ili preglednicima zbog ograničenja platforme.

Boje se ne prikazuju pravilno

Ako se boje ne prikazuju pravilno, provjerite odgovaraju li značajke prijenosa videozapisa, primarne boje i metapodaci koeficijenta matrice boja načinu obrade videozapisa.

 • Videozapisi koji nisu u HDR formatu: upotrijebite BT.709
 • HDR videozapisi: saznajte više

Ako se boje i dalje ne prikazuju pravilno, to se možda događa zbog preglednika ili uređaja. Da biste identificirali problem, izvorni videozapis i videozapis prenesen na YouTube testirajte u drugim preglednicima.

Drugi problemi sa zvukom ili slikom

Uobičajeni problemi sa zvukom i slikom mogu se riješiti uređivanjem postavki videozapisa. Postavke videozapisa možete pregledati i izmijeniti na sljedeći način:

Otvorite videozapis u programu za uređivanje videozapisa

Otvorite neobrađeni videozapis u programu za uređivanje videozapisa na računalu. Ako ste videozapis snimili mobilnim uređajem, možete ga otvoriti u mobilnoj aplikaciji za uređivanje.

Provjerite postavke videozapisa

U videouređivaču provjerite odgovaraju li postavke vašeg videozapisa našim preporučenim postavkama za prijenos.

Postavke videozapisa:
 • Vrsta kompresije: H.264
 • Broj sličica u sekundi: preferirano 24, 25, 30, 48, 50, 60 okv/s. Prihvatljivi su i drugi, manje uobičajeni brojevi sličica u sekundi, kao što su 23,98, 29,97 i 59,94.
 • Brzina prijenosa podataka: Automatski
 • Ključni okviri: Automatski
 • Promjena redoslijeda okvira: nije označeno
Postavke audiosignala/zvuka:
 • Format: AAC-LC
 • Brzina prijenosa: 128 kb/s – 256 kb/s
 • Brzina uzorkovanja: 44.100 ili 48.000
Ostale postavke:
 • Veličina: odaberite izvornu veličinu videozapisa

Spremite i izvezite

Kad videozapis ima preporučene postavke, ponovo ga prenesite na YouTube.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik