Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου ή βίντεο στις μεταφορτώσεις

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον ήχο ή το βίντεο της μεταφόρτωσης, δοκιμάστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του νέου βίντεο σε υψηλότερες αναλύσεις (4K, 1080p)

Όταν ανεβάζετε ένα βίντεο, γίνεται αρχικά επεξεργασία σε χαμηλή ανάλυση. Αυτή η επεξεργασία σάς βοηθάει να ολοκληρώσετε πιο γρήγορα τη ροή της μεταφόρτωσης. Οι υψηλότερες αναλύσεις, όπως 4K ή 1080p, μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, το βίντεο μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει υψηλότερες αναλύσεις για αρκετές ώρες. 

Αν θέλετε οι νέες μεταφορτώσεις να διατίθενται σε όλες τις αναλύσεις, δοκιμάστε να ανεβάσετε πρώτα το βίντεό σας ως μη καταχωρισμένο. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημοσιεύσετε το βίντεό σας, όταν διατεθούν όλες οι αναλύσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ποιότητα του βίντεο για νέες μεταφορτώσεις.

Σημείωση: Οι υψηλότερες αναλύσεις, όπως 4K, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένες συσκευές ή προγράμματα περιήγησης εξαιτίας περιορισμών της πλατφόρμας.

Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά

Αν τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά, βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά μεταφοράς του βίντεο, τα βασικά χρώματα και τα μεταδεδομένα συντελεστή του πίνακα χρωμάτων αντιστοιχούν με τον τρόπο που έγινε η αρχική εγγραφή του βίντεο.

 Αν τα χρώματα εξακολουθούν να μην εμφανίζονται σωστά, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Για να απομονώσετε το πρόβλημα, δοκιμάστε το αρχικό σας βίντεο και τη μεταφόρτωση YouTube σε άλλα προγράμματα περιήγησης.

Ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα

Βεβαιωθείτε ότι η διάρκεια των κομματιών ήχου και βίντεο είναι η ίδια. Αν η διάρκεια του κομματιού ήχου είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το βίντεο, ο ήχος και το βίντεο ενδέχεται να μην συγχρονίζονται σωστά.

Για να επεξεργαστείτε τα κομμάτια ήχου και βίντεο, χρησιμοποιήστε ένα λογισμικό επεξεργασίας βίντεο πριν ανεβάσετε το περιεχόμενό σας στο YouTube.

Ο ήχος ακούγεται σε υπολογιστή αλλά όχι σε κινητή συσκευή

Αν ο ήχος του βίντεο ακούγεται σωστά σε υπολογιστή αλλά όχι σε κινητή συσκευή, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα κακής συμβατότητας μονοφωνικού ήχου. 
Τα βίντεο έχουν συχνά στερεοφωνικό ήχο, ο οποίος περιέχει ήχο για τα αριστερά και τα δεξιά ηχεία (όπως τα ακουστικά). Οι περισσότερες κινητές συσκευές διαθέτουν μόνο ένα ηχείο. Όταν η κινητή συσκευή σας παίζει στερεοφωνικό ήχο, πρέπει να τον μετατρέψει σε μονοφωνικό (ένα ηχείο) πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο. 
Αν ο ήχος του βίντεο έχει κακή "συμβατότητα μονοφωνικού ήχου", η διαδικασία της μετατροπής σε μονοφωνικό ήχο μπορεί να μειώσει την ποιότητα του ήχου ή να τον θέσει σε σίγαση. Αυτό το πρόβλημα συμβαίνει συχνά όταν χρησιμοποιούνται αρκετές εγγραφές ήχου σε ένα βίντεο.
Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος βρίσκεται "σε φάση". 
Άλλα προβλήματα ήχου ή βίντεο

Η επεξεργασία των ρυθμίσεων του βίντεο μπορεί να επιλύσει συνήθη προβλήματα ήχου και βίντεο. Για να ελέγξτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του βίντεό σας:

Ανοίξτε το βίντεο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο

Για να ανοίξετε το ανεπεξέργαστο βίντεό σας, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο σε έναν υπολογιστή. Αν εγγράψατε το βίντεό σας από κινητή συσκευή, μπορείτε να ανοίξετε το βίντεο χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή επεξεργασίας για κινητές συσκευές.

Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις βίντεο

Στο πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, ελέγξτε ξανά ότι οι ρυθμίσεις βίντεο ταιριάζουν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις μεταφόρτωσης.

Ρυθμίσεις βίντεο:
  • Τύπος συμπίεσης: H.264
  • Ρυθμός καρέ: Προτιμώνται οι ρυθμοί καρέ ανά δευτερόλεπτο 24, 25, 30, 48, 50, 60. Άλλοι λιγότερο συνηθισμένοι ρυθμοί καρέ, όπως 23,98, 29,97 και 59,94, είναι επίσης αποδεκτοί.
  • Ταχύτητα δεδομένων: Αυτόματη
  • Βασικά καρέ: Αυτόματα
  • Αναδιάταξη καρέ: Μη επιλεγμένη
Ρυθμίσεις ήχου:
  • Μορφή: AAC-LC
  • Ρυθμός δυαδικών ψηφίων: 128 kbps - 256 kbps
  • Ρυθμός δειγματοληψίας: 44100 ή 48000
Άλλες ρυθμίσεις:
  • Μέγεθος: Επιλέξτε το αρχικό μέγεθος του βίντεο

Αποθήκευση και εξαγωγή

Μόλις το βίντεο έχει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ανεβάστε το ξανά στο YouTube.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;