Odstraňování problémů se zvukem nebo obrazem při nahrávání na YouTube

Pokud máte se zvukem nebo obrazem problémy, zkuste je vyřešit pomocí těchto kroků pro odstraňování problémů.

Problémy se zvukem

Zvuk a obraz jsou navzájem posunuty

Zkontrolujte, zda jsou stopy zvuku a videa stejně dlouhé. Pokud je stopa zvuku kratší nebo delší než video, může dojít k chybě synchronizace zvuku s obrazem.

Pomocí softwaru pro editaci videí upravte před nahráním videa na YouTube zvukovou a obrazovou stopu.

Zvuk se přehrává na počítači, ale ne na mobilním zařízení

Pokud se zvuk na počítači přehrává správně, ale na mobilním zařízení ne, může být u zvuku špatná monofonní kompatibilita.
Videa mají většinou stereofonní zvuk, který obsahuje stopu pro pravý a levý reproduktor (jako u sluchátek). Většina mobilních zařízení má ale jen jeden reproduktor. Když mobilní zařízení přehrává stereofonní zvuk, musí ho ještě před přehráním videa převést na monofonní (pro jediný reproduktor).
Pokud máte u zvuku špatnou monofonní kompatibilitu, během procesu převodu na monofonní zvuk může dojít ke snížení kvality zvuku nebo jeho úplnému ztlumení. K tomuto problému obvykle dochází v případě, že se v jednom videu použije více zvukových nahrávek.
Dejte pozor, aby byl zvuk „sladěný“.
Další problémy se zvukem nebo obrazem

Obvyklé problémy se zvukem nebo obrazem lze vyřešit editací videa. Kontrola a změna nastavení videa:

Otevřete video v programu pro úpravy videí.

Neupravené video můžete otevřít v programu pro editaci videí na počítači. Pokud jste své video nahráli mobilním zařízením, můžete ho otevřít pomocí mobilní aplikace pro editaci videí.

Ověřte nastavení videa

Pečlivě zkontrolujte, zda nastavení videa v programu pro úpravy videí odpovídá našemu doporučenému nastavení nahrávání.

Nastavení videa:
 • Compression Type (Typ komprese): H.264
 • Frame Rate (Snímková frekvence): Preferované frekvence jsou 24, 25, 30, 48, 50 a 60 snímků za sekundu. Přijatelné jsou také jiné, méně časté frekvence, například 23,98, 29,97 nebo 59,94.
 • Data Rate (Přenosová rychlost): Automatic (Automaticky)
 • Key Frames (Klíčové snímky): Automatic (Automaticky)
 • Frame Reordering (Změna pořadí snímků): Nezaškrtnuto
Nastavení zvuku:
 • Formát: AAC-LC
 • Přenosová rychlost: 128–256 kb/s
 • Vzorkovací frekvence: 44 100 nebo 48 000 Hz
Další nastavení:
 • Velikost: Zvolte původní velikost videa

Uložte a exportujte

Až bude video odpovídat doporučenému nastavení, nahrajte ho znovu na YouTube.

Problémy s obrazem

Nové video nelze přehrávat ve vyšších kvalitách (4K, 1080p)

Při nahrávání bude video zpočátku zpracováno v nízké kvalitě. Tento postup vám pomůže dokončit proces nahrávání rychleji. Zpracování vyšší kvality, například 4K nebo 1080p, může trvat déle. Než k tomu dojde, může se po dobu několika hodin zdát, jako by video neobsahovalo možnosti zobrazení ve vysoké kvalitě.

Pokud chcete, aby byly nové nahrávky k dispozici ve všech kvalitách, zkuste nejdříve nahrát své video jako neveřejné. Později můžete video zveřejnit, jakmile budou k dispozici všechny kvality. Další informace o kvalitě videa u nových nahrávek si můžete přečíst zde.

Upozornění: Vyšší kvalita, například 4K, nemusí být na některých zařízeních nebo prohlížečích k dispozici kvůli omezením platformy.

Barvy se nezobrazují správně

Pokud se barvy nezobrazují správně, zkontrolujte, zda vlastnosti převodu barev (TRC), primární barvy a metadata koeficientů matice barev odpovídají původnímu zpracování videa.

Pokud se barvy i nadále nevykreslují správně, může být příčina na straně vašeho prohlížeče nebo zařízení. Vyzkoušejte původní video i nahrávku na YouTube v jiných prohlížečích.

Další problémy se zvukem nebo obrazem

Obvyklé problémy se zvukem nebo obrazem lze vyřešit editací videa. Kontrola a změna nastavení videa:

Otevřete video v programu pro úpravy videí.

Neupravené video můžete otevřít v programu pro editaci videí na počítači. Pokud jste své video nahráli mobilním zařízením, můžete ho otevřít pomocí mobilní aplikace pro editaci videí.

Ověřte nastavení videa

Pečlivě zkontrolujte, zda nastavení videa v programu pro úpravy videí odpovídá našemu doporučenému nastavení nahrávání.

Nastavení videa:
 • Compression Type (Typ komprese): H.264
 • Frame Rate (Snímková frekvence): Preferované frekvence jsou 24, 25, 30, 48, 50 a 60 snímků za sekundu. Přijatelné jsou také jiné, méně časté frekvence, například 23,98, 29,97 nebo 59,94.
 • Data Rate (Přenosová rychlost): Automatic (Automaticky)
 • Key Frames (Klíčové snímky): Automatic (Automaticky)
 • Frame Reordering (Změna pořadí snímků): Nezaškrtnuto
Nastavení zvuku:
 • Formát: AAC-LC
 • Přenosová rychlost: 128–256 kb/s
 • Vzorkovací frekvence: 44 100 nebo 48 000 Hz
Další nastavení:
 • Velikost: Zvolte původní velikost videa

Uložte a exportujte

Až bude video odpovídat doporučenému nastavení, nahrajte ho znovu na YouTube.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
9057132577942217532
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
59