Brak dźwięku w filmach

Jeśli podczas odtwarzania filmu w YouTube nie słychać dźwięku, wykonaj te czynności:

  1. Wyreguluj głośność w komputerze i głośnikach.
  2. Ustaw głośność za pomocą ikony w lewym dolnym rogu odtwarzacza YouTube.
  3. Ponownie uruchom przeglądarkę.
  4. Spróbuj zwiększyć głośność w innych odtwarzaczach wideo (takich jak Quicktime, Real Player czy Windows Media Player).

Jeśli po wykonaniu tych kroków nadal nie słychać dźwięku, spróbuj wykonać dodatkowe czynności: