Filmy nie wyświetlają się

Oto przykłady najczęstszych problemów z odtwarzaniem filmów:

  • Film nie włącza się (nie wczytuje się).
  • Film wczytuje się wolno.
  • Film zacina się.
  • Odtwarzacz wideo jest pusty (brak filmu).
Twojego problemu nie ma na liście? Jeśli film jest odtwarzany, ale nie wyświetla się prawidłowo, przeczytaj te wskazówki dotyczące usuwania problemów z wyświetlaniem filmów.

Niektóre filmy nie włączają się

Jeśli możesz oglądać tylko niektóre filmy, a pozostałych nie, poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które mogą rozwiązać ten problem. Po skorzystaniu z każdej wskazówki sprawdź, czy film można odtworzyć.

Żaden film nie chce się włączyć

Jeśli żaden z kliku wybranych filmów nie wyświetla się, spróbuj wykonać te dodatkowe wskazówki:

Zmień ustawienia zapory sieciowej

Zdarza się, że zapory sieciowe w komputerach blokują odtwarzanie filmów w YouTube. W ustawieniach zapory dodaj adres www.youtube.com do listy zaufanych stron oraz sprawdź, czy inne aplikacje (takie jak QuickTime, Real Player czy Windows Media Player) nie są ustawione jako domyślne aplikacje strumieniowe. Aby znaleźć ustawienia zapory, wykonaj te czynności:

  • Jeśli używasz komputera PC, kliknij przycisk menu Start, Panel sterowania, Zabezpieczenia, a następnie Zapora systemu Windows
  • Jeśli używasz komputera Mac, kliknij System Preferences (Preferencje systemowe), >Security & Privacy (Prywatność i bezpieczeństwo), a następnie kartę Firewall (Zapora sieciowa).
Tymczasowo wyłącz oprogramowanie blokujące wyświetlanie reklam i wyskakujących okienek

Możliwe, że YouTube jest blokowany przez zainstalowane w komputerze oprogramowanie blokujące wyświetlanie reklam i wyskakujących okienek. Aby sprawdzić, czy w komputerze znajduje się tego typu oprogramowanie (np. oprogramowanie antywirusowe firmy Norton), wykonaj te kroki:

  • Jeśli używasz komputera PC, kliknij przycisk menu Start, a następnie Wszystkie programy.
  • Jeśli używasz komputera Mac, kliknij przycisk Finder, a następnie Applications (Aplikacje).

Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć konkretne oprogramowanie blokujące wyświetlanie reklam, odwiedź stronę pomocy dla tego oprogramowania i znajdź odpowiednie wskazówki.