Tìm kênh hoặc video của bạn trong kết quả tìm kiếm

Tìm video của bạn trong kết quả tìm kiếm

Nếu bạn đã thay đổi video của mình trong thời gian gần đây thì có thể mất một vài ngày để các video đã tải lên xuất hiện trong phần kết quả tìm kiếm trên YouTube. 

Nếu một vài ngày đã trôi qua mà bạn vẫn không tìm được video của mình trong kết quả tìm kiếm, hãy thử:

  • Tìm theo đúng mã video.
  • Dùng bộ lọc tìm kiếm để điều chỉnh kết quả tìm kiếm.
  • Sử dụng thẻ video hiệu quả hơn để giúp video của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
  • Kiểm tra trong YouTube Studio để xem có video nào bị lỗi hay không.

Tìm kênh của bạn trong các kết quả tìm kiếm

Nếu bạn tạo một kênh mới hoặc đổi tên kênh, thì có thể mất một vài ngày để tên kênh mới hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên YouTube. Nếu gặp khó khăn khi tìm kênh của bạn trong kết quả tìm kiếm thì bạn có thể:

Tính năng tìm kiếm trên YouTube cố gắng hiển thị các kết quả phù hợp nhất cho bạn. Kết quả có thể bao gồm video, kênh, danh sách phát và sự kiện trực tiếp. Có thể bạn sẽ không tìm thấy kênh của mình ở đầu kết quả tìm kiếm nếu như:

  • Tên kênh của bạn thường dùng trong tiêu đề video.
  • Bạn có tên kênh phổ biến.
  • Kênh YouTube của bạn là kênh mới.
  • Tên kênh của bạn có thể không phù hợp với tất cả người xem.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false