ค้นหาช่องหรือวิดีโอของคุณในผลการค้นหา

ค้นหาวิดีโอของคุณในผลการค้นหา

หากคุณเพิ่งแก้ไขวิดีโอ ระบบอาจใช้เวลา 2-3 วันเพื่อให้วิดีโอที่อัปโหลดปรากฏในผลการค้นหาของ YouTube 

หากคุณยังคงไม่พบวิดีโอในผลการค้นหาหลังจากผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้ว ให้ทำดังนี้

ค้นหาช่องของคุณในผลการค้นหา

หากคุณสร้างช่องใหม่หรือเปลี่ยนชื่อช่อง ระบบอาจใช้เวลา 2-3 วันเพื่อให้ช่องนั้นปรากฏในผลการค้นหาของ YouTube หากไม่พบช่องในผลการค้นหา ให้ทำดังนี้

  • ค้นหาโดยใช้รหัสช่องแทนชื่อช่อง ดูวิธีค้นหารหัสช่อง
  • ใช้ตัวเลือกตัวกรองfilter resultsที่ด้านบนของผลการค้นหาเพื่อให้แสดงเฉพาะช่อง

การค้นหาของ YouTube จะแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ในผลการค้นหาอาจมีทั้งวิดีโอ ช่อง เพลย์ลิสต์ และสตรีมแบบสด คุณอาจไม่พบช่องที่ด้านบนสุดของผลการค้นหาในกรณีต่อไปนี้

  • ชื่อช่องเป็นชื่อที่มักมีการใช้เป็นชื่อวิดีโอ
  • ชื่อช่องเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
  • ช่อง YouTube ของคุณเป็นช่องใหม่
  • ชื่อช่องอาจไม่เหมาะกับผู้ชมบางกลุ่ม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร