Gửi và nhận tin nhắn

Từ ngày 9 tháng 7 năm 2018, khả năng gửi, nhận hoặc đọc tin nhắn riêng tư trong Creator Studio không còn hoạt động nữa. Chúng tôi đã thực hiện thay đổi như vậy vì ít người dùng sử dụng tính năng này. Điều này sẽ cho phép chúng tôi tập trung cải thiện các tính năng và công cụ quan trọng nhất đối với bạn. Do đó, tất cả tin nhắn riêng tư đã bị xóa khỏi Creator Studio và mọi nơi khác trên YouTube.

Email yêu cầu kinh doanh

Bạn vẫn có thể nhận và gửi thư email cho người dùng khác trên YouTube bằng cách sử dụng Email yêu cầu kinh doanh (chỉ hiển thị trên máy tính để bàn) nếu chủ sở hữu kênh cung cấp email này trong tab “Giới thiệu” trên kênh của họ.
 

Để thêm Email yêu cầu kinh doanh vào kênh của bạn, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chọn ảnh hồ sơ của bạn sau đó Kênh của bạn.
 3. Chọn Tùy chỉnh kênh.
 4. Chọn tab Giới thiệu.
 5. Trong phần "Chi tiết", hãy thêm địa chỉ email "Đối với yêu cầu kinh doanh".
   

Để gửi email cho người nào đó bằng Email yêu cầu kinh doanh, hãy làm như sau:

 1. Truy cập vào Kênh YouTube mà bạn muốn gửi email.
 2. Chọn tab Giới thiệu trên kênh của họ.
 3. Nếu có Email yêu cầu kinh doanh trên tab này, hãy chọn “Xem địa chỉ email”. Nếu bạn không nhìn thấy Email yêu cầu kinh doanh, điều đó có nghĩa là chủ sở hữu kênh đã không cung cấp email đó.
 4. Sử dụng email đó để gửi tin nhắn đến kênh đó.
   

Bạn cũng có thể kết nối với bạn bè trên YouTube bằng ứng dụng Tin nhắn. Hãy tìm hiểu cách thêm và nhắn tin cho bạn bè trên YouTube.

 

Nếu có thắc mắc liên quan đến Cách quản lý quyền và bản quyền, hãy xem chủ đề này trong trung tâm trợ giúp tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?