E-postadresser for forretningshenvendelser

Du kan sende og motta meldinger via e-postadresser for forretningshenvendelser for å opprettholde kontakten med seerne dine. Hvis du vil motta e-post, må du legge til kontaktinformasjon i kanalen din.

Slik sender du e-post via alternativet for e-postadresse for forretningshenvendelser:

  1. Gå til YouTube-kanalen du vil sende e-post til.
  2. Velg Info-fanen for den aktuelle kanalen.
  3. Hvis det er oppgitt en e-postadresse for forretningshenvendelser, kan du velge «Vis e-postadresse». Hvis du ikke ser dette alternativet, betyr det at kanaleieren ikke har oppgitt noen e-postadresse.
  4. Bruk e-postadressen til å sende en melding til kanaleieren.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?