אימייל לפניות עסקיות

כדי לשמור על קשר עם הקהל, ניתן לשלוח ולקבל הודעות אימייל עם התכונה אימייל לפניות עסקיות. כדי לקבל הודעות אימייל, יש לפרסם בערוץ את הפרטים ליצירת קשר.

שליחת אימייל למשתמשים באמצעות 'אימייל לפניות עסקיות':

  1. נכנסים לערוץ YouTube שאליו רוצים לשלוח אימייל.
  2. בוחרים בכרטיסייה מידע על הערוץ.
  3. אם צוינה כתובת 'אימייל לפניות עסקיות', בוחרים באפשרות 'הצגת כתובת אימייל'. אם לא רואים 'אימייל לפניות עסקיות', סימן שבעלי הערוץ לא סיפקו כתובת אימייל.
  4. משתמשים בכתובת האימייל כדי לשלוח הודעה לערוץ.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?