Cách tải lên video

Thay đổi đối với tải lên: Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi của bạn! Video được tải lên công khai sẽ không hiển thị trên YouTube cho đến khi bạn nhấp vào Xuất bản.

Một số đối tác có thể chưa thấy những thay đổi này. Nếu bạn là một đối tác và không thấy nút Xuất bản khi tải lên video công khai, vui lòng đọc bài viết này.

Để bắt đầu tải lên video trên YouTube, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập YouTube.

  2. Nhấp vào nút Tải lên ở đầu trang.

  3. Chọn video bạn muốn tải lên từ máy tính của mình. Bạn cũng có thể quay video từ webcam hoặc tạo trình chiếu video.

    Trước khi bắt đầu tải lên video bạn có thể chọn cài đặt bảo mật video. Khi video của bạn đang tải lên, bạn có thể thêm thông tin (ví dụ: tiêu đề, mô tả, thẻ), thay đổi cài đặt bảo mật, thêm video trên danh sách phát, chọn hình thu nhỏ tùy chỉnh hoặc quyết định xem bạn muốn đăng video lên Google+, Facebook hay Twitter.

    Bạn có thể chỉnh sửa cả thông tin cơ bản và cài đặt nâng cao của video và quyết định xem bạn có muốn thông báo cho người đăng ký hay không (nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này thì không có thông tin liên lạc nào được chia sẻ với người đăng ký của bạn). Các đối tác cũng có thể điều chỉnh Cài đặt kiếm tiền của họ.

  4. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào mà bạn muốn cho cài đặt video và thông tin, sau đó nhấp vào Xuất bản để kết thúc tải lên YouTube. Bạn luôn luôn có thể đăng video sau này trong Trình quản lý video của bạn. Nếu bạn đặt cài đặt bảo mật video thành Riêng tư hoặc Không công khai, chỉ cần nhấp Xong để kết thúc tải lên hoặc nhấp Chia sẻ để chia sẻ video một cách riêng tư.
    Nếu bạn chưa nhấp Xuất bản, người khác sẽ không thể xem được video của bạn.

Sau khi tải lên hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email thông báo rằng video của bạn đã tải lên và xử lý xong. Sau đó, bạn có thể chuyển tiếp email đến bạn bè hoặc gia đình để dễ dàng chia sẻ. Nếu bạn không muốn nhận thông báo, bạn có thể từ chối bằng cách truy cập cài đặt email của bạn.

Xem bài viết này để tìm hiểu cách tải video lên từ thiết bị di động.