Chia sẻ danh sách phát

Nếu bạn đang dùng thiết bị di động hoặc ngồi tại máy tính, bạn có thể chia sẻ danh sách phát của riêng mình hoặc danh sách phát mà người dùng YouTube khác đã tạo. Khi chia sẻ danh sách phát, bạn có thể cung cấp cho người khác đường dẫn liên kết đã tạo. Bạn cũng có thể chia sẻ đường dẫn liên kết này trên các mạng xã hội như Facebook và Twitter.

Vui lòng lưu ý rằng nếu danh sách phát của bạn bao gồm bất kỳ video riêng tư nào, thì trước tiên, bạn sẽ cần phải mời bạn bè hoặc gia đình xem các video đó. 

Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây cho ứng dụng YouTube hoặc trang web dành cho thiết bị di động.

Ứng dụng YouTube

Trên màn hình danh sách phát trong ứng dụng YouTube dành cho Android, hãy nhấn vào biểu tượng Chia sẻ​ Chia sẻ để chia sẻ danh sách phát qua email, tin nhắn SMS hoặc các mạng xã hội khác mà bạn đã cài đặt trên thiết bị.

Trang web dành cho thiết bị di động

Bạn chỉ có thể chia sẻ các video trên trang web dành cho thiết bị di động của YouTube. Các tính năng bổ sung dành cho danh sách phát trên m.youtube.com sẽ ra mắt trong thời gian tới.

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?