Magbahagi ng mga playlist

Kung ginagamit mo ang iyong mobile device o computer, puwede mong ibahagi ang sarili mong mga playlist o ang mga playlist na ginawa ng iba pang YouTuber. Kapag nagbahagi ka ng playlist, magkakaroon ito ng link na maibibigay mo sa iba. Puwede mo itong ibahagi sa mga social network gaya ng Facebook at Twitter.

Kung mayroon mang anumang pribadong video sa iyong playlist, kakailanganin mo munang imbitahan ang iyong mga kaibigan para mapanood ang mga video.

Sundin ang mga tagubilin sa ibaba para sa YouTube app o pang-mobile na site.

YouTube app

  1. Pumunta sa anumang page ng Channel.
  2. Sa itaas, i-tap ang Mga Playlist.
  3. Sa tabi ng playlist ba gusto mong ibahagi, i-tap ang Higit Pa  .
  4. I-tap ang Ibahagi para ibahagi sa pamamagitan ng email, text, o iba pang social network.

Puwede mo ring ibahagi agn URL ng playlist sa pamamagitan ng pag-tap sa Kopyahin sa Clipboard.

Pang-mobile na site

Mga video lang ang maibabahagi sa pang-mobile na site ng YouTube. Malapit nang magkaroon ng higit pang mga feature para sa mga playlist sa m.youtube.com.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false