Chia sẻ video và kênh

Mẹo: Khi bạn chia sẻ một video trên YouTube hoặc nhận video do một người liên hệ trên YouTube chia sẻ, thì một cuộc trò chuyện riêng tư sẽ được tạo ra để những người nhận có thể xem và thảo luận về video đó. Bạn có thể xem video đã chia sẻ ngay trong cuộc trò chuyện này.

Chia sẻ video 

 1. Bắt đầu xem video trên youtube.com.

 2. Bên dưới video đó, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ .

 3. Một bảng điều khiển sẽ xuất hiện để cung cấp cho bạn các lựa chọn chia sẻ khác nhau:
  • Tin nhắn trên YouTube: Chọn (những) người bạn trên YouTube mà bạn muốn gửi video cho họ. Hệ thống sẽ tạo một cuộc trò chuyện riêng tư để (những) người nhận có thể xem và thảo luận về video đó. Hãy nhấp vào biểu tượng Tin nhắn ở góc trên cùng bên phải của trang để tìm cuộc trò chuyện riêng tư. Bạn có thể xem video đã chia sẻ và trò chuyện cùng một lúc.  
  • Mạng xã hội: Nhấp vào biểu tượng mạng xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter) để chia sẻ video ở đó.
  • Email: Chọn biểu tượng email ở góc bên phải của hàng mạng xã hội để gửi email bằng phần mềm email mặc định trên máy tính.
  • Nhúng: Nhấp vào nút Nhúng để tạo mã mà bạn có thể dùng để nhúng video đó vào trang web.
  • Sao chép liên kết: Nhấp vào nút Sao chép để sao chép liên kết đến video mà bạn có thể dán ở nơi khác, chẳng hạn như trong nội dung email.
  • Bắt đầu lúc: Để liên kết đến một phần cụ thể của video, bạn hãy chọn hộp này và nhập thời gian bắt đầu trước khi sao chép liên kết. Ví dụ: Để bắt đầu video từ đoạn 2 phút và 30 giây, hãy chọn hộp rồi nhập “2:30”.  
  • Bài đăng trên tab Cộng đồng: Bạn có thể chia sẻ một kênh trong bài đăng công khai.

Chia sẻ kênh

 1. Truy cập vào trang Kênh. 
 2. Trong thanh địa chỉ của trình duyệt, sao chép URL đó.
 3. Dán URL đó vào bất kỳ nơi nào mà bạn muốn chia sẻ.

Nếu bạn là người sáng tạo và muốn tạo URL kênh tùy chỉnh cho người đăng ký để họ dễ dàng chia sẻ, hãy thêm tên Kênh YouTube của bạn cho URL YouTube đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?