Chia sẻ video và kênh

Mẹo: Khi bạn chia sẻ một video trên YouTube hoặc nhận video do một người liên hệ trên YouTube chia sẻ, thì một cuộc trò chuyện riêng tư sẽ được tạo ra để những người nhận có thể xem và thảo luận về video đó. Bạn có thể xem video đã chia sẻ ngay trong cuộc trò chuyện này.

Chia sẻ video 

 1. Bắt đầu xem video trên youtube.com.

 2. Bên dưới video, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ .

 3. Một bảng điều khiển sẽ xuất hiện để cung cấp cho bạn các lựa chọn chia sẻ khác nhau:
  • Tin nhắn trên YouTube: Chọn (những) người bạn trên YouTube mà bạn muốn gửi video cho họ. Hệ thống sẽ tạo một cuộc trò chuyện riêng tư để (những) người nhận có thể xem và thảo luận về video đó. Hãy nhấp vào biểu tượng  Tin nhắn ở phía trên cùng bên phải của trang để tìm cuộc trò chuyện riêng tư này. Bạn có thể vừa trò chuyện vừa xem video đã chia sẻ.  
  • Mạng xã hội: Nhấp vào biểu tượng của mạng xã hội (ví dụ: Facebook hay Twitter) để chia sẻ video trên đó.
  • Email: Chọn biểu tượng email để gửi email bằng phần mềm mặc định trên máy tính của bạn.
  • Nhúng: Nhấp vào nút Nhúng để tạo mã dùng để nhúng video vào trang web.
  • Sao chép liên kết: Nhấp vào nút Sao chép để sao chép liên kết đến video mà bạn có thể dán ở nơi khác, chẳng hạn như trong nội dung email.
  • Bắt đầu lúc: Để liên kết đến một phần cụ thể của video, bạn hãy chọn hộp này và nhập thời gian bắt đầu trước khi sao chép liên kết. Chẳng hạn, để bắt đầu video từ đoạn 2 phút 30 giây, hãy chọn hộp này rồi nhập “2:30”.  
  • Bài đăng trên tab Cộng đồng: Nếu có quyền sử dụng tab Cộng đồng, bạn.có thể chia sẻ video trong bài đăng công khai.

Chia sẻ kênh

 1. Truy cập vào trang Kênh. 
 2. Sao chép URL trong thanh địa chỉ của trình duyệt.
 3. Dán URL đó vào bất kỳ nơi nào bạn muốn chia sẻ kênh này.

Nếu bạn là người sáng tạo và muốn tạo URL kênh tùy chỉnh cho người đăng ký để họ dễ dàng chia sẻ, hãy thêm tên Kênh YouTube của bạn cho URL YouTube đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?