Xác nhận địa chỉ email của bạn

Để sử dụng tài khoản trên YouTube, bạn cần xác nhận địa chỉ email trên tài khoản Google của mình bằng cách:

  1. Truy cập vào trang xác nhận email để gửi email xác nhận đến địa chỉ email của bạn.
  2. Kiểm tra email đó rồi tìm email xác nhận (chủ đề: "Xác minh email của Google"). Sau đó, hãy làm theo các bước trong email để xác nhận địa chỉ email của bạn.

Tìm hiểu việc cần làm nếu bạn không nhận được email xác nhận.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?