Xác nhận địa chỉ email

Để sử dụng tài khoản của bạn trên YouTube, bạn cần xác nhận địa chỉ email trên tài khoản Google của mình.

  1. Truy cập trang xác nhận email để gửi email xác nhận tới địa chỉ email của bạn.
  2. Kiểm tra email của bạn và tìm email xác nhận (chủ đề: "Xác minh email của Google"). Làm theo các bước trong email để xác nhận địa chỉ email của bạn.

Tìm hiểu những bước cần làm nếu bạn không nhận được email xác nhận.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?