Sử dụng webcam để quay video

Tính năng quay bằng webcam không hoạt động trên YouTube.

Nếu đã cài sẵn hoặc kết nối webcam với máy tính từ trước, thì bạn có thể quay video bằng webcam trên YouTube và tải video thẳng lên trang web. Tính năng này sẽ bị tắt vì hiếm khi được sử dụng và dựa trên công nghệ không được hỗ trợ nữa.

Giải pháp thay thế cho quay bằng webcam

Bạn có thể sử dụng phần mềm trên máy tính để quay và lưu video webcam rồi sau đó tải video lên YouTube. Phần mềm thông dụng bao gồm Photo Booth dành cho Mac OS X và Camera dành cho Windows 8+. Nếu bạn có một hệ điều hành khác, bạn cần tìm hiểu cách quay video sử dụng webcam bằng cách tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị hoặc tìm kiếm trực tuyến.

Nếu bạn có thiết bị di động, bạn có thể quay video bằng camera của điện thoại và tải video lên bằng ứng dụng YouTube

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?