Quay và tải video lên

YouTube hiện không có tính năng quay video bằng webcam. Bạn có thể sử dụng phần mềm trên máy tính để quay và lưu video. Sau đó, bạn có thể tải video này lên YouTube.

Các phần mềm phổ biến gồm có Photo Booth dành cho Mac OS X và Camera dành cho Windows 8 trở lên. Nếu sử dụng một hệ điều hành khác thì bạn có thể cần phải tìm hiểu cách quay video bằng webcam. Thông thường, bạn có thể tìm thấy thông tin ngay trên mạng Internet hoặc trong hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Nếu sử dụng thiết bị di động thì bạn có thể quay video bằng camera của điện thoại và tải video lên bằng ứng dụng YouTube

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?