Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tải video lên

Bạn có thể tải video lên YouTube theo một số bước đơn giản. Sử dụng hướng dẫn dưới đây để tải video lên từ một máy tính hoặc từ một thiết bị di động.

Máy tính

Tải video lên YouTube từ máy tính. 

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
 2. Nhấp vào Tải lên ở đầu trang.
 3. Trước khi bắt đầu tải video lên, bạn có thể chọn cài đặt bảo mật video.
 4. Chọn video bạn muốn tải lên từ máy tính của mình. Bạn cũng có thể tạo trình chiếu video hoặc nhập video từ Google Photos.
 5. Khi video đang tải lên, bạn có thể chỉnh sửa cả thông tin cơ bản và cài đặt nâng cao của video và quyết định xem bạn có muốn thông báo cho người đăng ký hay không (nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này thì không có thông tin liên lạc nào được chia sẻ với người đăng ký của bạn). Các đối tác cũng có thể điều chỉnh Cài đặt kiếm tiền của họ.
 6. Nhấp Xuất bản để kết thúc tải video công khai lên YouTube. Nếu bạn đặt cài đặt bảo mật video thành Riêng tư hoặc Không công khai, chỉ cần nhấp Xong để kết thúc tải lên hoặc nhấp Chia sẻ để chia sẻ video một cách riêng tư.
 7. Nếu bạn chưa nhấp Xuất bản, người khác sẽ không thể xem được video của bạn. Bạn luôn có thể đăng video sau này trong Trình quản lý video của bạn.

Sau khi tải lên hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email thông báo rằng video của bạn đã tải lên và xử lý xong. Sau đó, bạn có thể chuyển tiếp email đến bạn bè hoặc gia đình để dễ dàng chia sẻ. Nếu bạn không muốn nhận thông báo, bạn có thể từ chối bằng cách truy cập cài đặt email của bạn.

Android

Sử dụng ứng dụng YouTube Android để tải video lên bằng cách quay video mới hoặc chọn một video có sẵn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube và kênh mong muốn của bạn.  
 2. Nhấn vào cameratừ màn hình chính hoặc tab tài khoản.
 3. Quay video mới hoặc chọn một video có sẵn để tải lên.
  1. Để quay video mới: Nhấn vào biểu tượng camera video và bắt đầu quay. 
  2. Để chọn một video có sẵn: Sử dụng thư viện để chọn video.
 4. Áp dụng các tính năng nâng cao tùy chọn cho video của bạn. 
 5. Điều chỉnh tiêu đề, mô tả và cài đặt bảo mật của video.
 6. Nhấn  để tải lên.

Mẹo: Chuyển đếnMenuCài đặt > ChungTải lên để sửa đổi loại kết nối dùng để tải video lên. Sử dụng cài đặt này để hạn chế video tải lên chỉ với Wi-Fi.

Tính năng camera trong ứng dụng hiện không khả dụng trên Android Marshmallow. Tính năng này sẽ sớm có!
iOS

Sử dụng ứng dụng YouTube iOS để tải video lên bằng cách quay video mới hoặc chọn một video có sẵn: 

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube và kênh mong muốn của bạn.  
 2. Nhấn vào cameratừ màn hình chính hoặc tab tài khoản.
 3. Quay video mới hoặc chọn một video có sẵn để tải lên.
  1. Để quay video mới: Nhấn vào biểu tượng camera video và bắt đầu quay. 
  2. Để chọn một video có sẵn: Sử dụng thư viện để chọn video.
 4. Áp dụng các tính năng nâng cao tùy chọn cho video và nhấn TIẾP THEO
 5. Điều chỉnh tiêu đề, mô tả và cài đặt bảo mật của video.
 6. Nhấn vào TẢI LÊN.

Mẹo: Chuyển đếnMenuCài đặt > Tải lên để sửa đổi loại kết nối dùng để tải video lên. Sử dụng cài đặt này để hạn chế video tải lên chỉ với Wi-Fi.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng địa chỉ email liên kết với tài khoản YouTube của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?