Przesyłanie filmów

Aby przesłać film do YouTube, wystarczy kilka prostych kroków. Wykonaj poniższe instrukcje, aby przesyłać filmy z komputera lub urządzenia mobilnego.

Przesyłanie filmów w YouTube Studio

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W prawym górnym rogu kliknij UTWÓRZ  a potem Prześlij film.
 3. Wybierz plik, który chcesz przesłać.

Uwaga: możesz przesłać maksymalnie 15 filmów jednocześnie.Przy każdym pliku kliknij Edytuj , by wyedytować informacje o nim.

​Jeżeli prześlesz materiał przed dostosowaniem ustawień, zostanie on zapisany jako wersja robocza na stronie Filmy.

Krok 1. Dodaj podstawowe informacje

Dodaj istotne szczegóły dotyczące filmu.
Tytuł Tytuł filmu. To pole jest wymagane.
Opis Informacje wyświetlane pod filmem.
Miniatura Obraz, który zobaczą widzowie przed kliknięciem filmu.
Playlisty Możesz dodawać filmy do wcześniej utworzonych lub nowych playlist.
Odbiorcy Aby zapewnić zgodność z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act – COPPA), masz obowiązek poinformować nas, czy Twoje filmy są przeznaczone dla dzieci.
Ograniczenie wiekowe (zaawansowane) Nałóż ograniczenie wiekowe na filmy, które mogą nie być odpowiednie dla wszystkich odbiorców.

Krok 2. Skonfiguruj ustawienia zaawansowane

Aby określić ustawienia zaawansowane, na dole strony Szczegóły wybierz WIĘCEJ OPCJI.
Uwaga: niektóre funkcje mogą nie być dostępne, jeśli film jest w trakcie przetwarzania. Zawsze możesz przesłać film jako niepubliczny i dodać je, gdy przetwarzanie się zakończy. Dowiedz się, jak zmienić ustawienia prywatności filmu po jego przesłaniu.
Płatna promocja Poinformuj widzów i YouTube, że Twój film zawiera płatną promocję.
Tagi

Dodaj opisowe słowa kluczowe, które pomogą skorygować błędy przy wyszukiwaniu.

Tagi mogą być pomocne, jeśli w przypadku Twojego filmu często zdarzają się literówki. W przeciwnym razie ich rola w odkrywaniu filmu nie jest aż tak znacząca.

Język i napisy Wybierz oryginalny język filmu. Prześlij napisy.
Data i miejsce nagrania Podaj datę i miejsce nagrania filmu.
Licencja i dystrybucja

Wybierz standardową licencję dotyczącą praw autorskich lub licencję Creative Commons.

Określ, czy film może być umieszczany w innych witrynach. Zdecyduj, czy chcesz wysłać subskrybentom powiadomienie o nowym filmie.

Kategoria Określ, do której kategorii należy film, np. „Edukacja” lub „Komedia”.
Komentarze i oceny Określ, czy widzowie mogą zostawiać komentarze pod filmem. Zdecyduj też, czy chcesz, by widzieli liczbę przyznanych filmowi ocen pozytywnych i negatywnych.

Krok 3. Wybierz, jak chcesz zarabiać (jeśli się kwalifikujesz)

Aby włączyć lub wyłączyć zarabianie na filmie, otwórz stronę Zarabianie. Z tej funkcji mogą korzystać tylko osoby należące do programu partnerskiego YouTube.

Krok 4. Dodaj elementy filmu

Dodaj karty i ekrany końcowe, aby pokazać widzom podobne filmy, strony internetowe i wezwania do działania.
Ekran końcowy Dodaj elementy wizualne na końcu filmu. Aby można było dodać ekran końcowy, film musi mieć przynajmniej 25 sekund. Opcja ta jest dostępna dopiero po zakończeniu jego przetwarzania.
Karty Dodaj interaktywne treści do swojego filmu. Opcja ta jest dostępna dopiero po zakończeniu jego przetwarzania.

 

Krok 5. Wyświetl podgląd i opublikuj

Otwórz stronę Widoczność, aby określić ustawienia prywatności filmu i wybrać datę publikacji.
 • Aby opublikować film od razu: wybierz Opublikuj i określ ustawienia prywatności filmu.
  • Wskazówka: prześlij film jako „Niepubliczny”, aby przed publikacją sprawdzić, czy nie ma żadnych problemów z zarabianiem lub przetwarzaniem.
 • Aby opublikować film później: wybierz Zaplanuj i wskaż datę publikacji filmu. Do tego czasu treści będą prywatne.
  • Jeśli chcesz ustawić film jako premierę, zaznacz pole „Ustaw jako premierę”. Treści niepubliczne i prywatne także można zmienić w premierę po ich przesłaniu.
Zanim skończysz, zobacz podgląd wprowadzonych zmian i sprawdź, czy są one zgodne z zasadami YouTube.

Zobacz, jak przesyłać filmy

Aby dowiedzieć się, jak przesyłać filmy, obejrzyj ten materiał na kanale YouTube Creators.

How To Upload Videos with YouTube Studio

Więcej informacji o przesyłaniu filmów

Ile filmów dziennie można przesłać

Istnieje dzienny limit filmów przesyłanych przez kanał. Jeśli podczas przesyłania filmu pojawi się błąd „Osiągnięto dzienny limit przesyłania”, spróbuj jeszcze raz po 24 godzinach.

Limity różnią się w zależności od regionu i historii kanału. Na ocenę historii kanału mogą wpływać ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich. Limit przesyłania zależy m.in. od otrzymanych ostrzeżeń o naruszeniu wytycznych dla społeczności.

Przesyłanie plików audio

Do YouTube nie można przesyłać plików audio. Zobacz listę obsługiwanych formatów, które można przesyłać do YouTube.
Aby dodać treści do YouTube, spróbuj przekonwertować plik audio na wideo, dodając do niego obraz. Na platformie nie ma do tego narzędzia, ale możesz skorzystać z oprogramowania do edycji filmów.

Różnica między „prześlij” a „opublikuj”

Jeśli prześlesz film, plik zostanie zaimportowany do YouTube.
Gdy opublikujesz film, będzie on widoczny dla każdego, kto ma do niego dostęp.

Przesyłanie filmów nagranych w pozycji pionowej

Gdy opublikujesz film, zostanie on wyświetlony w YouTube w najlepszy możliwy sposób. Aby zapewnić widzom pełnię wrażeń, nie dodawaj czarnych pasów po bokach filmu nagranego w pozycji pionowej. Wypełni on cały ekran bez względu na to, czy ma format kwadratowy, czy został nagrany w pionie lub w poziomie.

Różnica między datą przesłania a datą publikacji

 • Data przesłania: data przesłania filmu. Wyświetlana obok filmu na stronie Filmy.
 • Data publikacji: data, w której film stał się publiczny. Wyświetlana pod Twoim filmem na żywo. Zawsze podawana według czasu pacyficznego (PST). 

Te dwie daty mogą się różnić, jeśli:

 1. Film przesłano jako prywatny lub niepubliczny, a później zmieniono jego ustawienie prywatności na publiczny.
 2. Godzina w Twojej strefie czasowej jest późniejsza niż w PST.
Wskazówka: zawsze możesz zaplanować publikację swojego filmu o określonej godzinie.

Informacje o przetwarzaniu różnych wersji rozdzielczości filmu

Gdy przesyłasz film, początkowo jest on przetwarzany w niskiej rozdzielczości. Dzięki temu proces ten przebiega szybciej. Po zakończeniu przesyłania Twój film będzie można odtwarzać w niskiej rozdzielczości na wielu różnych urządzeniach.
Przetwarzanie filmów w wyższych rozdzielczościach, takich jak 4K lub 1080p, może zająć więcej czasu. Podczas tego procesu opcje odtwarzania Twojego filmu w wyższych rozdzielczościach mogą być niedostępne przez kilka godzin. Po zakończeniu przetwarzania w wysokiej rozdzielczości film będzie można oglądać w wyższych rozdzielczościach. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu filmu po jego przesłaniu.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?