Môj účet v službe YouTube bol zrušený

Používateľ, ktorého účet bol zrušený, nesmie vlastniť či zakladať iné účty YouTube, ani na ne pristupovať.

Účty YouTube sa môžu rušiť z nasledujúcich dôvodov:

Ak bol váš účet zrušený z dôvodu porušovania autorských práv a domnievate sa, že sťažnosti na porušenie autorských práv vznesené voči vášmu účtu sú nesprávne alebo neplatné, môžete podať odpor voči oznámeniu podľa zákona DMCA. Tento proces je k dispozícií aj pre používateľov, ktorých účty boli zrušené. Prístup k účtu nie je v tomto prípade potrebný.

Viac informácií o procese podania odporu voči oznámeniu nájdete v Centre autorských práv. Podanie nepravdivého odporu voči oznámeniu môže mať nepriaznivé právne následky.

Ak bol váš účet zrušený a nepoznáte dôvody tohto zrušenia, prostredníctvom tohto formulára môžete vyžiadať ďalšie informácie.