Thêm và xóa video khỏi danh sách phát Xem sau

Bằng cách thêm video vào danh sách phát Xem sau, bạn có thể dễ dàng truy cập chúng bất cứ khi nào bạn muốn, cho dù bạn muốn xem lại hay xem lần đầu tiên.

Thêm video vào danh sách phát Xem sau

 • Trong khi xem video: Nhấn vào biểu tượng Thêm ở góc trên cùng của trình phát video, rồi chọn danh sách phát Xem sau . 
 • Khi duyệt qua video: Nhấn vào biểu tượng  Trình đơn  bên cạnh tiêu đề video, rồi chọn Thêm vào Xem sau

Xóa video khỏi danh sách phát Xem sau

 1. Chuyển đến tab Thư viện .
 2. Chọn Xem sau
 3. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn  bên cạnh video bạn muốn xóa.
 4. Nhấn vào Xóa khỏi Xem sau.
 5. Nhấn OK để xác nhận.

Nếu các hướng dẫn ở trên không đưa bạn đến đúng nơi thì có thể bạn chưa nhận được phiên bản mới của tính năng đang dần ra mắt với tất cả người dùng này. Vui lòng sử dụng hướng dẫn dưới đây.

 1. Chuyển đến tab Tài khoản .
 2. Trong phần Danh sách phát, hãy chọn Xem sau
 3. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn  bên cạnh thông tin chi tiết về video để xóa video đó.
 4. Nhấn vào Xóa khỏi Xem sau.
 5. Nhấn OK để xác nhận.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?