เพิ่มและนำวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์ดูภายหลัง

การเพิ่มวิดีโอไปยังเพลย์ลิสต์ดูภายหลังจะช่วยให้คุณค้นหาวิดีโอเจอได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อที่ต้องการ

เพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์ดูภายหลัง

  • ขณะดูวิดีโอ: แตะบันทึก จากนั้นแตะ "เปลี่ยน" เพื่อเปิดเพลย์ลิสต์แล้วเลือกดูภายหลังหรือเพลย์ลิสต์อื่น
  • ขณะค้นหาวิดีโอ: แตะเพิ่มเติม  ข้างชื่อวิดีโอ แล้วเลือกเพิ่มใน "ดูภายหลัง" 

หากวิดีโอตั้งสถานะเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก คุณจะเพิ่มวิดีโอดังกล่าวไปยังเพลย์ลิสต์หรือบันทึกเพื่อดูภายหลังไม่ได้

นำวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์ดูภายหลัง

  1. ไปที่แท็บคลัง
  2. เลือกดูภายหลัง 
  3. แตะเพิ่มเติม  ข้างวิดีโอที่ต้องการนำออก
  4. แตะนำออกจาก "ดูภายหลัง"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร