Pridanie videí do zoznamu Pozrieť neskôr a ich odstránenie

Keď si pridáte videá do zoznamu Pozrieť neskôr, kedykoľvek ich ľahko nájdete.

  • Ak chcete video počas jeho pozerania pridať do zoznamu Pozrieť neskôr, kliknite na Uložiť . Kliknite na Pozrieť neskôr.
  • Ak chcete pridať video počas prehliadania informačných kanálov, umiestnite kurzor myši na miniatúru videa a kliknite na ikonu Pozrieť neskôr.
  • Ak chcete odstrániť video zo zoznamu Pozrieť neskôr, v sprievodcovi otvorte Pozrieť neskôr. Kliknite na možnosť Viac  a potom Odstrániť zo zoznamu Pozrieť neskôr.

Ak je video nastavené ako určené pre deti, nebudete ho môcť pridať do zoznamu ani ho uložiť do zoznamu Pozrieť neskôr.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?