Afegir i suprimir vídeos de la llista de reproducció Visualitza més tard

Si afegeixes vídeos a la llista de reproducció Visualitza més tard, podràs trobar-los fàcilment sempre que vulguis.

Afegir vídeos a la llista de reproducció Visualitza més tard

  • Mentre mires un vídeo: a l'extrem superior del reproductor de vídeo, toca Afegeix  i selecciona la llista de reproducció Visualitza més tard.
  • Mentre navegues per vídeos: toca Menú  al costat del títol del vídeo i selecciona Afegeix a la llista Visualitza més tard.

Si el vídeo s'ha definit com a creat per a nens, no podràs afegir-lo a cap llista de reproducció ni desar-lo a Visualitza més tard.

Suprimir vídeos de la llista de reproducció Visualitza més tard

  1. Ves a la pestanya Biblioteca .
  2. Selecciona Visualitza més tard.
  3. Al costat del vídeo que vols suprimir, toca Menú .
  4. Toca Suprimeix de la llista Visualitza més tard.
  5. Toca D'acord per confirmar-ho.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?