Afegir i suprimir vídeos de la llista de reproducció Visualitza més tard

Si afegeixes vídeos a la llista de reproducció Visualitza més tard, podràs trobar-los fàcilment sempre que vulguis.

Afegir vídeos a la llista de reproducció Visualitza més tard

  • Mentre mires un vídeo: toca Desa . Toca CANVIA per obrir les llistes de reproducció i selecciona Visualitza més tard o una altra llista.
  • Mentre explores vídeos: toca Més  al costat del títol del vídeo i selecciona Desa a Visualitza més tard.

Si el vídeo s'ha definit com a creat per a nens, no podràs afegir-lo a cap llista de reproducció ni desar-lo a Visualitza més tard.

Suprimir vídeos de la llista de reproducció Visualitza més tard

  1. Ves a la pestanya Biblioteca .
  2. Selecciona Visualitza més tard.
  3. Al costat del vídeo que vols suprimir, toca Més .
  4. Toca Suprimeix de la llista Visualitza més tard.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?