Xóa hoặc ẩn kênh YouTube

Bạn có thể chọn ẩn tạm thời nội dung trên kênh hoặc xóa kênh vĩnh viễn.

Xin lưu ý rằng việc ẩn hoặc xóa kênh YouTube sẽ xóa vĩnh viễn mọi bình luận, câu trả lời và bài đăng trên thẻ Cộng đồng.

How to hide or delete your YouTube channel

Ẩn kênh tạm thời 

Bạn có thể ẩn nội dung khỏi kênh YouTube và chọn hiển thị lại nội dung đó về sau. Khi bạn ẩn nội dung, thì tên kênh, video, lượt thích, kênh đã đăng ký và người đăng ký sẽ được đặt ở chế độ riêng tư.

Tất cả bình luận và câu trả lời của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn. Dữ liệu tài khoản của bạn trên các sản phẩm khác của Google sẽ không bị xóa.

Cách ẩn kênh hoặc nội dung của kênh:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Chọn Kênh sau đó Cài đặt nâng cao.
 4. Ở dưới cùng, hãy chọn Xóa nội dung trên YouTube. Lưu ý: Thao tác này sẽ chuyển bạn đến một trang để xóa hoặc ẩn kênh. Bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập.
 5. Chọn Tôi muốn ẩn nội dung của mình.
 6. Chọn các hộp để xác nhận nội dung sẽ bị ẩn trên kênh của bạn.
 7. Chọn Ẩn kênh của tôi.

Nếu bạn muốn tải video lên, bình luận, dùng danh sách phát hay để người khác xem được nội dung của mình, bạn có thể bật lại kênh.

Xóa kênh của bạn vĩnh viễn

Việc đóng kênh YouTube sẽ xóa vĩnh viễn nội dung của bạn, bao gồm cả video, nhận xét, bình luận, danh sách phát và lịch sử. Xin lưu ý rằng hiện tại, bạn không xóa được kênh trên thiết bị di động.

Để xóa kênh YouTube, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Chọn Kênh sau đó Cài đặt nâng cao.
 4. Ở dưới cùng, hãy chọn Xóa nội dung trên YouTube. Nếu được yêu cầu, hãy nhập thông tin đăng nhập của bạn.
 5. Chọn Tôi muốn xóa vĩnh viễn nội dung của mình.
 6. Chọn các hộp để xác nhận bạn muốn xóa kênh.
 7. Chọn Xóa nội dung của tôi.

Quá trình cập nhật có thể mất chút thời gian nên bạn có thể vẫn nhìn thấy hình thu nhỏ cho video của mình trên trang web trong một thời gian ngắn.

Lưu ý: Các bước này sẽ chỉ xóa kênh YouTube của bạn chứ không xóa Tài khoản Google mà bạn dùng để đăng nhập. Tìm hiểu cách xóa toàn bộ Tài khoản Google.

Sau khi xóa một kênh, bạn sẽ không thể nhìn thấy hoặc tìm kiếm URL và tên kênh đó trong YouTube Analytics nữa. Dữ liệu liên quan đến kênh đó như Thời gian xem sẽ vẫn là một phần trong các báo cáo tổng hợp nhưng sẽ không được quy cho kênh đã xóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?