Xóa hoặc ẩn kênh YouTube của bạn

Bạn có thể chọn tạm thời ẩn nội dung trên kênh hoặc xóa vĩnh viễn kênh của mình.

Xin lưu ý rằng việc ẩn hoặc xóa một kênh YouTube sẽ xóa vĩnh viễn tất cả nhận xét, câu trả lời và bài đăng trên tab Cộng đồng.

How to hide or delete your YouTube channel

Tạm thời ẩn kênh của bạn 

Bạn có thể ẩn nội dung khỏi kênh YouTube và chọn hiển thị lại nội dung đó về sau. Khi bạn ẩn nội dung, thì tên kênh, video, lượt thích, kênh đã đăng ký và người đăng ký sẽ được đặt ở chế độ riêng tư.

Tất cả nhận xét và câu trả lời của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn. Dữ liệu tài khoản của bạn trên các sản phẩm khác của Google sẽ không bị xóa.

Cách ẩn kênh hoặc nội dung của kênh:

 1. Trên máy tính, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào YouTube bằng kênh mà bạn muốn ẩn. 
 2. Chuyển đến phần cài đặt tài khoản nâng cao. Bạn có thể chuyển đến phần cài đặt nâng cao bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau:
  1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn > Cài đặt hoặc biểu tượng .
  2. Ở góc dưới bên trái, chọn Cài đặt nâng cao.
 3. Ở dưới cùng, hãy chọn Xóa kênh. Lưu ý: Thao tác này sẽ chuyển bạn đến một trang mà bạn có thể xóa hoặc ẩn kênh của mình tại đó. Bạn có thể được nhắc nhập chi tiết đăng nhập.
 4. Chọn Tôi muốn ẩn kênh của mình hoặc Tôi muốn ẩn nội dung của mình.
 5. Chọn các hộp để xác nhận nội dung sẽ bị ẩn trên kênh của bạn.
 6. Chọn Ẩn kênh của tôi.

Nếu bạn muốn người khác có thể xem nội dung của bạn hoặc nếu bạn muốn tải lên, nhận xét hoặc sử dụng danh sách phát, bạn có thể bật lại kênh.

Xóa kênh của bạn vĩnh viễn

Đóng kênh YouTube sẽ xóa vĩnh viễn nội dung của bạn, bao gồm cả video, nhận xét, tin nhắn, danh sách phát và lịch sử. Xin lưu ý rằng hiện tại, bạn không xóa được kênh trên thiết bị di động.

Hãy làm theo các bước sau để xóa kênh YouTube:

 1. Trên máy tính, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào YouTube bằng kênh mà bạn muốn xóa.
 2. Chuyển đến phần cài đặt tài khoản nâng cao. Bạn có thể truy cập vào phần cài đặt tài khoản nâng cao bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau đây:
  1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn > biểu tượng cài đặt YouTube .
  2. Trong phần "Cài đặt tài khoản", hãy chọn Tổng quan.
  3. Trong phần tên kênh, hãy chọn Nâng cao.
 3. Ở dưới cùng, hãy chọn Xóa kênh (có thể bạn sẽ nhìn thấy Xóa nội dung thay cho Xóa kênh). Nếu được yêu cầu, hãy nhập thông tin đăng nhập của bạn
 4. Chọn Tôi muốn xóa vĩnh viễn nội dung của mình.
 5. Chọn hộp để xác nhận bạn muốn xóa kênh.
 6. Chọn Xóa kênh của tôi (có thể bạn sẽ thấy Xóa nội dung của tôi thay cho Xóa kênh của tôi).

Quá trình cập nhật có thể mất một chút thời gian để xử lý. Vì vậy, bạn có thể vẫn nhìn thấy hình thu nhỏ của video trên trang web trong một thời gian ngắn.

Lưu ý: Các bước này sẽ chỉ xóa kênh YouTube của bạn chứ không xóa Tài khoản Google mà bạn dùng để đăng nhập. Bạn có thể tìm hiểu cách xóa toàn bộ Tài khoản Google tại đây.

Sau khi xóa một kênh, bạn sẽ không thể nhìn thấy hoặc tìm kiếm URL và tên kênh đó trong YouTube Analytics nữa. Dữ liệu có liên quan đến kênh đó như Thời gian xem sẽ vẫn là một phần của báo cáo tổng hợp nhưng sẽ không được quy cho kênh đã xóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?