Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xóa kênh YouTube của bạn

Đóng kênh YouTube sẽ xóa vĩnh viễn nội dung của bạn, bao gồm cả video, nhận xét, tin nhắn, danh sách phát và lịch sử. Lưu ý rằng bạn không thể xóa kênh trên thiết bị di động ngay lúc này.

Đăng ký kênh Trợ giúp YouTube để biết mẹo, thủ thuật và hướng dẫn về video. Đăng ký

Làm theo các bước sau để xóa kênh YouTube của bạn:

  1. Trên máy tính, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào YouTube bằng kênh bạn muốn xóa.
  2. Chuyển đến cài đặt tài khoản nâng cao của bạn. Bạn có thể vào cài đặt tài khoản nâng cao bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau đây:
    • Ở góc phải trên cùng, hãy nhấp vào tài khoản của bạn > Cài đặt YouTube .
    • Trong "Cài đặt tài khoản", hãy chọn Tổng quan.
    • Trong tên kênh, hãy chọn Nâng cao.
  3. Ở dưới cùng, hãy chọn Xóa kênh.
  4. Khi được nhắc, hãy nhập chi tiết đăng nhập của bạn và xác nhận rằng bạn muốn xóa vĩnh viễn kênh của mình và tất cả nội dung của kênh.

Quá trình cập nhật có thể mất thời gian, vì vậy, bạn vẫn có thể thấy hình thu nhỏ về video của mình trên trang web trong một thời gian ngắn.

Lưu ý: Các bước này sẽ chỉ xóa kênh YouTube của bạn chứ không phải trang hay hồ sơ trên Google+ được kết nối với kênh hoặc Tài khoản Google bạn dùng để đăng nhập. Tìm hiểu cách xóa hồ sơ trên Google+ của bạn, trang Google+ của bạn hoặc toàn bộ Tài khoản Google của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?