Xóa hoặc ẩn kênh YouTube của bạn

Có hai phiên bản YouTube trên máy tính để bàn là phiên bản hiện tại và phiên bản cũ. Hãy làm theo hướng dẫn để biết phiên bản mà bạn đang sử dụng.

Bạn có thể chọn tạm thời ẩn nội dung trên kênh hoặc xóa vĩnh viễn kênh của mình.

Ẩn kênh tạm thời (Tài khoản thương hiệu chỉ có thể ẩn nội dung)

Bạn có thể ẩn nội dung khỏi kênh YouTube và chọn hiện nội dung lại sau. Khi bạn ẩn nội dung, thì tên kênh, video, lượt thích, đăng ký và người đăng ký sẽ được đặt ở chế độ riêng tư.

Tất cả nhận xét và câu trả lời của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn. Dữ liệu tài khoản của bạn trên các sản phẩm khác của Google sẽ không bị xóa.

Nếu có Tài khoản thương hiệu, bạn sẽ không thể ẩn hoặc xóa kênh của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ có tùy chọn ẩn nội dung video và danh sách phát. Người xem vẫn có thể truy cập vào kênh của bạn. Hãy tìm hiểu xem tài khoản của bạn có phải là Tài khoản thương hiệu không tại đây.

Ẩn kênh hoặc nội dung của kênh: 

 1. Trên máy tính, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào YouTube bằng kênh mà bạn muốn ẩn. 
 2. Đi đến cài đặt tài khoản nâng cao. Bạn có thể đi đến phần cài đặt nâng cao bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau:
  1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào tài khoản > Cài đặt hoặc biểu tượng .
  2. Trong phần "Cài đặt tài khoản", hãy chọn Tổng quan.
  3. Trong phần tên kênh, hãy chọn Nâng cao.
 3. Ở dưới cùng, hãy chọn Xóa kênh. Bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập.
 4. Chọn Tôi muốn ẩn kênh của mình hoặc Tôi muốn ẩn nội dung của mình.
 5. Chọn hộp để xác nhận nội dung sẽ bị ẩn trên kênh.
 6. Chọn Ẩn kênh của tôi.

Nếu bạn muốn người khác có thể xem nội dung của bạn hoặc nếu bạn muốn tải lên, nhận xét hoặc sử dụng danh sách phát, bạn có thể bật lại kênh.

Xóa kênh của bạn vĩnh viễn

Việc đóng kênh YouTube sẽ xóa vĩnh viễn nội dung của bạn, bao gồm cả video, nhận xét, tin nhắn, danh sách phát và lịch sử. Xin lưu ý rằng hiện tại, bạn không xóa được kênh trên thiết bị di động.

Hãy đăng ký kênh Trợ giúp YouTube của chúng tôi để khai thác tối đa YouTube. Đăng ký

Hãy làm theo các bước sau để xóa kênh YouTube:

 1. Trên máy tính, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào YouTube bằng kênh mà bạn muốn xóa.
 2. Đi đến cài đặt tài khoản nâng cao. Bạn có thể đi đến phần cài đặt tài khoản nâng cao bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau:
  1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào tài khoản của bạn > Cài đặt của YouTube .
  2. Trong phần "Cài đặt tài khoản", hãy chọn Tổng quan.
  3. Trong phần tên kênh, hãy chọn Nâng cao.
 3. Ở dưới cùng, hãy chọn Xóa kênh (tuy nhiên, bạn có thể nhìn thấy Xóa nội dung thay cho Xóa kênh). Nếu được yêu cầu, hãy nhập thông tin đăng nhập của bạn
 4. Chọn Tôi muốn xóa vĩnh viễn nội dung của mình.
 5. Chọn hộp để xác nhận bạn muốn xóa kênh.
 6. Chọn Xóa kênh của tôi (tuy nhiên, bạn có thể nhìn thấy Xóa nội dung của tôi thay cho Xóa kênh của tôi).

Quá trình cập nhật có thể mất một chút thời gian để xử lý. Vì vậy, bạn vẫn có thể nhìn thấy hình thu nhỏ của video trên trang web trong một thời gian ngắn.

Lưu ý: Các bước này sẽ chỉ xóa kênh YouTube của bạn chứ không phải Tài khoản Google mà bạn sử dụng để đăng nhập. Bạn có thể tìm hiểu cách xóa toàn bộ Tài khoản Google của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?