Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Quên mật khẩu

Truy cập trang khôi phục tài khoản YouTube trên máy tính hoặc trình duyệt web di động của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Sau khi bạn đã nhập email hoặc tên người dùng trên trang khôi phục tài khoản YouTube, bạn sẽ được hướng dẫn qua một số câu hỏi để chứng minh quyền sở hữu tài khoản của mình. Nếu bạn có địa chỉ email khôi phục hoặc đã thiết lập số điện thoại, bạn có thể sử dụng chúng để khôi phục tài khoản của mình. Nếu không, bạn hãy tìm liên kết Xác minh danh tính của bạn để chứng minh quyền sở hữu tài khoản và khôi phục tài khoản của bạn.

Nhớ rằng để đăng nhập YouTube, bạn cần sử dụng địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Google. Nếu bạn đặt lại mật khẩu của mình, mật khẩu này sẽ thay đổi đối với tất cả dịch vụ của Google trên tài khoản đó, chẳng hạn như Gmail, Picasa, Blogger, Checkout, v.v.
Bài viết này có hữu ích không?