Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Quên mật khẩu

Nhớ rằng để đăng nhập YouTube, bạn cần sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn đặt lại mật khẩu, mật khẩu sẽ thay đổi cho tất cả các dịch vụ của Google trên tài khoản, chẳng hạn tài khoản Gmail của bạn.

Đặt lại mật khẩu của tài khoản

  1. Chuyển đến Khôi phục tài khoản YouTube.
  2. Nhập địa chỉ email cho tài khoản.
  3. Trả lời câu hỏi để chứng minh quyền sở hữu của tài khoản.
  4. Nếu bạn đã thiết lập địa chỉ email khôi phục hoặc số điện thoại, bạn có thể sử dụng chúng để khôi phục tài khoản của bạn. Nếu không, bạn hãy tìm liên kết Xác minh danh tính của bạn để chứng minh quyền sở hữu tài khoản và khôi phục tài khoản của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?