Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Tôi đăng nhập bằng tên người dùng YouTube

Nếu bạn đã tạo kênh trước tháng 5 năm 2009 và chưa đăng nhập kể từ năm 2011, thì kênh của bạn sẽ không sử dụng Tài khoản Google. Những loại tài khoản này được gọi là "kênh cũ của YouTube".

Để truy cập kênh cũ, bạn cần liên kết kênh với Tài khoản Google. Dưới đây là cách thực hiện:

  1. Truy cập https://accounts.google.com/Login và đăng nhập Tài khoản Google bạn muốn liên kết với kênh YouTube của bạn. Nếu bạn chưa có Tài khoản Google, bạn có thể tạo một tài khoản mới. 
  2. Truy cập www.youtube.com/gaia_link.
  3. Trong hộp bên trái, nhập tên người dùng và mật khẩu YouTube của bạn. Nếu bạn không nhớ mật khẩu thì rất tiếc, không có tùy chọn khôi phục mật khẩu cho những tài khoản này.
  4. Chọn Liên kết các tài khoản này.
  5. Chọn Xác nhận kênh.

Sau khi bạn hoàn tất những bước này, hãy truy cập www.youtube.com và sử dụng tên người dùng cùng mật khẩu mới của Tài khoản Google để truy cập kênh YouTube của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?