Tôi đã đăng nhập bằng tên người dùng YouTube

Nếu bạn đã tạo kênh của mình trước tháng 5 năm 2009 và chưa đăng nhập từ năm 2011, thì chúng tôi đã tự động kết nối kênh của bạn với một Tài khoản thương hiệu. Bạn cần liên kết Tài khoản thương hiệu đó với một Tài khoản Google hiện tại để có thể truy cập vào kênh của mình. Sau đây là cách thực hiện:

  1. Đi đến https://accounts.google.com/login rồi đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn muốn liên kết với kênh YouTube. Đây có thể là Tài khoản Google mà bạn đã sử dụng trên YouTube. Bạn có thể tạo một tài khoản mới nếu chưa có Tài khoản Google.
  2. Đi đến www.youtube.com/gaia_link.
  3. Trong hộp bên trái, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu YouTube của bạn. Lưu ý: Nếu bạn không nhớ mật khẩu YouTube cũ, thì rất tiếc là chúng tôi không có tùy chọn khôi phục mật khẩu cho những tài khoản này.
  4. Chọn Xác nhận kênh.

Sau khi hoàn tất những bước này, bạn có thể đăng nhập vào YouTube bằng Tài khoản Google đã kết nối bằng cách nhấp vào Đăng nhập ở góc trên cùng. Bạn có thể chuyển sang kênh của mình trong menu trên cùng bên phải và bên dưới phần "Chuyển đổi tài khoản".

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?