Oversett innholdet ditt med YouTube-verktøy

I gjennomsnitt kommer over to tredjedeler av innholdsskapernes seertid fra andre land enn hjemlandet til skaperen. Du kan få en større, internasjonal målgruppe ved å bruke oversettelsesverktøyene våre til å gjøre videoene dine tilgjengelige på andre språk.

  • Oversatte metadata kan øke rekkevidden til videoen og gjøre den lettere å finne. Oversatte videotitler og -beskrivelser kan vises blant YouTube-søkeresultatene for seere med andre språk enn ditt eget.
  • Teksting på andre språk kan øke sannsynligheten for at seere fra andre land ser på videoen din.
  • Med teksting på samme språk blir videoene dine tilgjengelige for seere med nedsatt hørsel, seere som ikke kan språket ditt flytende, og seere som befinner seg på steder med mye støy.

Oversetting av innholdet ditt

Legg til dine egne oversettelser
  • Legg til oversatte titler og beskrivelser for videoene dine. Vi sørger for å vise videotitlene og -beskrivelsene på riktig språk for seerne, slik at de finner videoene på sitt eget språk.
  • Legg til din egen teksting, slik at flere kan se innholdet ditt, også seere som er døve eller har nedsatt hørsel, eller seere som snakker andre språk.
Få bidrag fra brukerne
  • La fansen legge til metadata (tittel og beskrivelse) og teksting på sitt eget språk gjennom bidrag fra brukerne. Når tilstrekkelig mange seere har lagt til og godkjent oversettelsene, publiseres innholdet automatisk i videoene. 
  • Finn ut mer om hvordan du kan bidra med oversettelser i videoene til innholdsskaperne du liker. 

Bruk automatisk teksting

Du kan slå på talegjenkjenning for å legge til automatisk teksting på originalspråket til videoen.
 

Du finner mer informasjon om strategier for å nå målgrupper på andre språk og hvordan du velger innhold for oversetting, i YouTube Skaperskole.

Sørg for at både metadataene og tekstingen er oversatt for hvert språk. Da øker du rekkevidden og tilgjengeligheten, slik at brukerne får den beste seeropplevelsen.
Det eneste unntaket er innhold som ikke behøver å oversettes for å forstås, for eksempel musikk eller videoer med knall og fall.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?