จัดการช่อง YouTube

คุณอาจเห็นการพูดถึงใหม่ๆ เกี่ยวกับ "บัญชีแบรนด์" ในช่อง YouTube หรือเห็นบัญชีใหม่ในตัวสลับบัญชี เนื่องจากช่องของคุณได้เชื่อมต่อกับบัญชีแบรนด์ในระหว่างการอัปเดตของ YouTube เมื่อเร็วๆ นี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายช่องไปยังบัญชีแบรนด์

คุณสามารถตั้งค่าช่อง YouTube ให้มีผู้จัดการหลายคนหรือมีเพียงแค่คุณเป็นผู้จัดการก็ได้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับช่อง YouTube

  • เชื่อมต่อช่องกับบัญชี Google ส่วนบุคคลของคุณ: ช่องจะใช้ชื่อและรูปภาพของบัญชี Google ของคุณ
  • เชื่อมต่อช่องกับบัญชีของแบรนด์: ช่อง YouTube สามารถใช้ชื่ออื่นนอกเหนือจากชื่อที่คุณใช้ในบัญชี Google ของคุณได้

ใช้บัญชี Google ของคุณ

บัญชี Google เป็นบัญชีเฉพาะสำหรับบุคคลเพียงคนเดียว ดังนั้นระบบจึงใช้ชื่อและข้อมูลประจำตัวเดียวกันสำหรับทุกบริการของ Google รวมถึงช่อง YouTube ใดก็ตามที่บัญชีนั้นเชื่อมต่อ

หากคุณเชื่อมต่อช่อง YouTube กับบัญชี Google คุณอาจต้องการทราบข้อมูลต่อไปนี้

  • ใครบ้างที่สามารถจัดการช่องได้: เฉพาะคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงช่อง YouTube และต้องใช้บัญชี Google ของคุณ
  • ชื่อและรูปภาพใดที่จะแสดง: ช่อง YouTube ใช้ชื่อและรูปภาพเดียวกับในบัญชี Google ของคุณ (และในบริการอื่นๆ ของ Google เช่น Gmail หรือ Google เอกสาร)

ใช้บัญชีของแบรนด์

ช่อง YouTube ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของแบรนด์สามารถแชร์กับหลายบัญชีได้

ข้อควรทราบในกรณีที่เชื่อมต่อช่อง YouTube กับบัญชีของแบรนด์มีดังนี้

  • ใครบ้างที่จัดการและเป็นเจ้าของช่องได้: บัญชี Google หลายบัญชีจะจัดการและเป็นเจ้าของบัญชีของแบรนด์ได้ นอกจากนี้ผู้จัดการและเจ้าของทุกคนจะเข้าถึงช่อง YouTube ที่เชื่อมต่อกับบัญชีแบรนด์ได้เช่นกัน คุณอาจเพิ่มเจ้าของรายอื่นในช่องเพื่อให้ดำเนินการต่างๆ ในช่องได้อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงการลบช่องและลบเจ้าของรายอื่น
  • ชื่อและรูปภาพใดที่จะแสดง: ช่อง YouTube จะมีชื่อและรูปภาพที่ต่างจากบัญชี Google ของคุณและบัญชี Google ของผู้จัดการได้

ใช้บัญชีของแบรนด์ที่จัดการโดยบัญชี Google ของคุณ

คุณสามารถใช้บัญชี Google 1 บัญชีเพื่อจัดการกับบัญชีของแบรนด์หลายบัญชีที่เชื่อมต่อกับช่อง YouTube ได้

คุณสามารถเชื่อมต่อช่อง YouTube ของคุณกับบัญชีของแบรนด์ที่จัดการโดยบัญชี Google ของคุณเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นได้

  • ใครบ้างที่สามารถจัดการช่องได้: หากคุณมีช่อง YouTube หลายช่องที่เชื่อมต่อกับบัญชีของแบรนด์ต่างๆ คุณสามารถจัดการช่องทั้งหมดนั้นได้ด้วยบัญชี Google เพียงบัญชีเดียวโดยไม่ต้องออกจากระบบ เรียนรู้วิธีการสลับระหว่างช่องต่างๆ ที่คุณจัดการ
  • ชื่อและรูปภาพใดที่จะแสดง: ช่อง YouTube สามารถใช้ชื่อและรูปภาพที่ต่างจากบัญชี Google ของคุณและบัญชีของแบรนด์ที่จะใช้จัดการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร